Groenfonds ondertekent Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal

25-11-2016

Groenfonds ondertekent Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal

Op donderdag 24 november 2016 werd het Den Haag Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal getekend. Nationaal Groenfonds is een van de ondertekenaars.

Alle bedrijven maken gebruik van natuurlijk kapitaal, zoals water, vruchtbare grond, of grondstoffen. Daarmee hebben zij een belangrijke sleutel in handen om de benutting van dit natuurlijk kapitaal binnen de grenzen van de planeet te brengen. Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie roept bedrijven op een verklaring te ondertekenen waarin zij toezeggen natuurlijk kapitaal te integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten.

De afgelopen vijf jaar is onder de noemer van Platform BEE belangrijk pionierswerk verricht door het Nederlandse bedrijfsleven. Succesvolle pilots hebben laten zien dat de activiteiten van bedrijven niet ten koste hoeven gaan van de natuur. Ook is er gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal tools die bedrijven kunnen helpen om meer zicht te krijgen op hun impacts en afhankelijkheden van natuurlijk kapitaal. Het Den Haag Business Akkoord bouwt voort op deze activiteiten en stelt een concrete ambitie en aanpak voor.

Specifiek beloven de ondertekenende bedrijven om aan de slag te gaan met doorlopen van de stappen van het Natural Capital Protocol. Met behulp van deze gestandaardiseerde aanpak kunnen bedrijven natuurlijk kapitaal integreren in hun besluiten, beleid en bedrijfsactiviteiten.

Het Groenfonds onderschrijft de uitgangspunten en voorstellen van het Business Akkoord voor Natuurlijk Kapitaal van harte en is daarom een van de 68 ondertekenaars.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag over onze financieringen, neem dan contact op met één van onze collega's.