Natuurinclusief ondernemen: intermediairs nodig

27-07-2017

In de laatste editie van vakblad Landwerk staat deze maand een artikel over natuurinclusief ondernemen, geschreven door Ernst Bos en Marie-José Smits van Wageningen Economic Research. Het is geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat het tweetal heeft uitgevoerd in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving, getiteld: 'Het stimuleren van ondernemen met natuur: handelingsopties voor de overheid'.

Overheden sturen op natuurinclusief ondernemen (door boeren, landgoedeigenaren, recreatieondernemers en dergelijke) waardoor meer privaat kapitaal wordt ingezet voor natuurdoelen, met verdienmodellen waarbij uiteindelijk de consument wil betalen. Maar in het artikel constateren de onderzoekers dat deze transitie maar traag gaat. Dit komt onder andere door een gebrek aan intermediairs voor grondverwerving en (voor)financiering. 

Specialist in grondverwerving/grondruil

Nationaal Groenfonds is gespecialiseerd in grondverwerving/grondruil en treedt vanuit deze expertise op als financier van dergelijke ondernemers, die bij banken zeer moeilijk binnen komen. Willen we als Nederland per saldo een positief effect bereiken voor onze groene leefomgeving, dan kan dat niet zonder vergaand te investeren in natuurinclusief ondernemen.