Uitbetalingen RVO aan klanten

24-01-2019

Vanuit de pVSPN-regeling (provinciale Voorfinanciering Particulier Natuurbeheer) stort RVO aflossingsgelden bij het Groenfonds. In januari zijn deze gelden door RVO per abuis rechtstreeks naar de klanten overgemaakt. RVO neemt zelf contact op met de betreffende klanten om dit op te lossen. Heeft u per abuis geld ontvangen van RVO en heeft u hier vragen over? U kunt een mail sturen naar de behandelende afdeling van RVO of het klantcontactcentrum


Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers