Boeren van Amstel in Trouw

25-09-2019

Trouw besteedde vorige week ruime aandacht aan Groenfonds-project Coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel (ANZ). De coöperatie bestaat uit zo'n twintig agrarische bedrijven in de regio Amstelland en ze werken nauw samen met Vogelbescherming Nederland en Wij.land. Zij namen het initiatief om gezamenlijk een melkfabriek op te zetten voor de productie van streekzuivelproducten voor Amsterdam en omstreken. De koeien van half april tot half oktober in de wei, veel aandacht voor weidevogels en lokaal geproduceerde en geleverde melkproducten. Dat is kort samengevat waar de boeren van ANZ voor gaan.

Uit het artikel: 'Vastberaden begon een groep boeren nabij Amsterdam een zuivelonderneming. Hun doel: natuurvriendelijke melk leveren aan de hoofdstad. Het bleek worstelen en weer boven komen. Agrariër Gerard Stam: "De tijd is rijp voor onze melk. Als het nu niet lukt, lukt het nooit. Onze melk willen we niet over de hele wereld­­ verkopen, alleen in Ouderkerk en in Amsterdam. Van FrieslandCampina mogen we nu een deel van onze productie verwerken tot streekproduct. We zijn met 21 en we noemen ons Boeren van Amstel.”'

Groenfonds durfde het aan

Over de moeilijkheden om een financiering te krijgen: “Per boer hebben we gemiddeld tienduizend euro geïnvesteerd. De Rabobank zag het niet zitten ons geld te lenen, ze vonden dat er te veel onzekerheden waren. Het Nationaal Groenfonds durfde het wel aan, en ook werken we samen met de Vogelbescherming en stichting Wij.land. We hebben ook een Europese subsidie binnengehaald, maar die wordt pas achteraf uitbetaald.”

Natuurinclusieve landbouw

Voor het Groenfonds past dit project goed binnen onze ambitie om natuurinclusieve landbouw verder te stimuleren met onze financieringen. We vragen als samenleving van de boer dat deze de natuur meer betrekt bij zijn bedrijfsvoering. Daarnaast moet een boer zorgen voor koeien, vogels, bloemen en vlinders in de wei, zodat wij hiervan kunnen genieten. Dit project geeft consumenten de mogelijkheid om hieraan mee te helpen en actief een bijdrage te leveren aan natuurinclusieve landbouw door straks de producten van Amstelland Natuurzuivel te kopen.

Het gehele artikel lees je hier.


Boeren van Amstel bevorderen met dit project de natuurinclusieve landbouw en dragen daardoor bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, zoals de verantwoorde en duurzame consumptie en productie.


Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur