Crowdfunding voor biogas

26-10-2018

Een paar dagen nadat de crowdfundingscampagne voor een biogas istallatie van initiatiefnemers Ids Schaap en Jan Peters openbaar online is geplaatst, bereikten zij met hun actie al het minimale bedrag dat zij hiermee wilden ophalen:  €400.000,= . De initiatiefnemers zijn daar uiteraard heel blij mee. De komende weken werken ze richting het maximale bedrag van €1.200.000,= . 

Het Groenfonds had zich eerder bereid verklaard de installatie te financieren, maar stelt de ondernemers ook graag in de gelegenheid om maatschappelijk geld op te halen, waarmee het draagvlak voor het project wordt vergroot. Door de crowdfundingscampagne kunnen de initiatiefnemers hun project snel realiseren en kan het Groenfonds  zijn geld weer in andere duurzame initiatieven investeren. 


Jan Peters en Ids Schaap organiseren op maandag 5 november samen met Oneplanetcrowd een informatie avond over crowdfunding en het Biogas project. 

Interesse? Op hun website leest u hier meer over. 

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie