Cursus beekherstel en erfgoed

20-02-2019

Op woensdag 13 en 27 maart 2019 organiseert de Erfgoedacademie in samenwerking met STOWA en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een tweedaagse cursus over water, beekherstel en erfgoed. U leert met behulp van het Handboek 'Beekherstel en Erfgoed' om kennis en kwaliteiten van het landschap in te zetten bij beekherstelprojecten.

Lees verder

Aanleiding voor deze cursus

Het uitvoeren van een historische analyse van een landschap kan een belangrijke meerwaarde leveren bij het omgaan met ruimtelijke opgaven zoals verdrogingsbestrijding, waterberging en beekherstel. Het zichtbaar maken van veranderingen die het landschap in het verleden heeft ondergaan, vergroot het begrip van het watersysteem en helpt in het gesprek over de omgevingskwaliteit van een gebied.

Voor wie is deze cursus?

Professionals bij waterschappen, gemeenten en provincies, adviesbureaus of terreinbeherende organisaties die betrokken zijn bij planvorming en gebiedsopgaven rondom beekherstel, verdrogingsbestrijding en waterberging.

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op de website van de Erfgoedacademie

Bron foto: Erfgoedacademie

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling