Duurzame Dinsdag, Duurzame Doorbraak

07-09-2021

Een Duurzame Doorbraak. Ben je boer of tuinder en op zoek naar de doorbraak voor de toekomst van het eigen bedrijf?

Vandaag is het Duurzame Dinsdag . Dé dag waarop vele innovatieve duurzaamheidsplannen een podium krijgen bij de politiek in Den Haag. Ons advies: laat je deze dag inspireren door de plannen van collega-ondernemers! En kijk verder op onze site. Hier zijn duurzame plannen elke dag welkom. Het Nationaal Groenfonds denkt mee en kan innovatieve, duurzame plannen financieel ondersteunen. Zoals via het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL). Zodat ook jouw Duurzame Doorbraak werkelijkheid wordt.

Boeren, akkerbouwers en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen kunnen voortaan terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Nu nog sneuvelen dergelijke plannen vaak vanwege het onzekere rendement op korte en lange termijn. Het Nationaal Groenfonds kan met het IDL deze onzekerheden wegnemen en ondernemers financieel ondersteunen in transitie. Het IDL is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van LNV.

Hoe werkt het Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Naar de pagina over het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL)

Meer over Duurzame Dinsdag


Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Tuinders

Meer over Tuinders

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Duurzame tuinbouw

Meer over Duurzame tuinbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur