Ecodorp eindelijk grond in bezit

28-11-2018

Na jaren van voorbereiding heeft Vastgoedvereniging Ecodorp Boekel eindelijk de grond in bezit waarop in de nabije toekomst 30 eco-woningengerealiseerd zullen worden. Het Nationaal Groenfonds is de financier achterdeze aankoop.  

Een duurzame wijk aan de rand van Boekel  die oplossingen biedt voorklimaatverandering, milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit en uitputtingvan natuurlijke hulpbronnen, in samenwerking met de omgeving. Dat is wat Ecodorp Boekel in de toekomst moet worden. 

Zelfvoorzienend
Vanaf medio volgend jaar worden gefaseerd 30 klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, een buurthuis, een werkplaats en kantoren gebouwd. Daarnaast worden er volop mogelijkheden voor eigen voedselvoorziening, eigen energievoorziening, eigen drinkwatervoorziening en ecologische waterzuivering  gerealiseerd.

Doorzettingsvermogen
De verwerving van de grond is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van deze plannen. Er is ook kritiek geweest op de plannen van het Ecodorp. De gevolgde procedure is nieuw en daarmee soms omstreden. Nu de grond in bezit is, overheerst vooral respect voor het doorzettingsvermogen van de ‘Ecodorpers’. De gemeente Boekel en de provincie Noord-Brabant ondersteunen de plannen van de vereniging en ook vanuit Brussel worden de ontwikkelingen in Boekel met interesse gevolgd.

Het Groenfonds heeft de grond gefinancierd omdat de uitgangspunten van het Ecodorp - een totaal zelfvoorzienende gemeenschap met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk– goed passen bij de uitgangspunten van het Groenfonds. 

Lees meer over het Ecodorp in het Brabants Dagblad

Projecten als het Ecodorp bevorderen de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland en dragen bij aan een bloeiende regionale economie. Het Ecodorp draagt ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, met name de verantwoorde en duurzame consumptie en productie

Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie

Circulaire economie projecten

Meer over Circulaire economie projecten

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop