Eerste financiering Waterinnovatiefonds

08-05-2019

Op woensdag 8 mei tekenden het Nationaal Groenfonds en NGCM (Nieuwe Generatie Constructiematerialen) voor de eerste financiering vanuit het Waterinnovatiefonds van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. NGCM krijgt de financiering voor de verdere uitrol van hun milieuvriendelijke en circulaire coating voor betonconstructies.

NGCM directeur Henkjan Gilbers en Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds ondertekenden de overeenkomst en dronken een glaasje Delft Green Curing 
Foto's: NGCM en Nationaal Groenfonds

Lees verder

In 2018 heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het Waterinnovatiefonds opgericht. Het Nationaal Groenfonds is fondsbeheerder en verstrekt de financieringen. Op 8 mei is de eerste financieringsovereenkomst getekend met het bedrijf NGCM (Nieuwe Generatie Constructiematerialen) als werkkapitaal voor de verder uitrol van hun innovatieve en milieuvriendelijke coating voor betonconstructies. NGCM directeur Henkjan Gilbers en Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds ondertekenden de overeenkomst.

Waterinnovatiefonds
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft vorig jaar samen met het Nationaal Groenfonds het Waterinnovatiefonds opgezet om innovaties op het gebied van duurzame energie, circulaire economie, waterkwaliteit en waterveiligheid versneld op de markt te brengen. De innovatieve bedrijven kunnen uit heel Nederland komen, maar hun product of idee moet wel toepasbaar zijn voor HHNK.

Jan Kramer, bestuurder HHNK: “Wij helpen bedrijven met een kansrijk product voor het waterbeheer de laatste stap naar de markt te zetten. Het product van NGCM is een mooi voorbeeld dat bijdraagt aan schoon en gezond water.”

NGCM
NGCM heeft de wereldwijde licentie voor de verkoop van de speciale nabehandeling die door middel van natuurlijke producten als water, alginaat en betoniet het beton beschermt tegen uitdroging. Het milieuvoordeel ten opzichte van de traditionele behandelmethodes - een chemische nabehandeling en tijdelijk afdekken met plastic -  is enorm. Er komen geen giftige stoffen in het (water)milieu, geen plastic afval en het product is onschadelijk voor mens en milieu. Daarnaast neemt ook de houdbaarheid van het beton met meer dan 50% toe. Het product  is ontwikkeld bij de TU Delft en komt op de markt onder de naam Delft Green Curing.

Voor het HHNK is deze behandelwijze belangrijk, omdat de gebruikte chemicaliën vaak in het oppervlaktewater terecht komen en slecht zijn voor de waterkwaliteit. Daarnaast heeft HHNK zelf ook veel beton nodig voor viaducten, waterkeringen etc. Verder is het in sommige gevallen mogelijk alginaat te winnen vanuit afvalwater of slib, waarmee Waterschappen bijdragen aan een meer circulaire keten. Alle reden voor HHNK en het Nationaal Groenfonds om Delft Green een stap verder te helpen bij het veroveren van de betonmarkt. En die markt is groot; alleen al in Nederland gaat het jaarlijks om zo’n 18 miljoen m2 beton.

Henkjan Gilbers, directeur NGCM: “De nominatie voor een lening uit het Waterinnovatiefonds door het waterschap HHNK is een belangrijke stap voor Delft Green. Een relevante, grote speler geeft aan een duidelijk belang te zien bij een succesvolle introductie van Delft Green producten. Dat de financiering nu geformaliseerd is laat zien dat er veel vertrouwen is in de mogelijkheden van onze producten en de organisatie zelf. Door de ondersteuning zullen we de volgende stappen in onze groei veel sneller kunnen nemen."

Dick Boddeus, Investment manager Nationaal Groenfonds: “We hebben al veel mooie innovaties zoals die van NGCM voorbij zien komen. Bijvoorbeeld op het gebied van slibverwerking, schoonmaken van oppervlaktewater of grondwatermeetsystemen. Veelbelovende innovaties, waarbij financiering vaak een bottleneck is. Het Waterinnovatiefonds kan in die situaties verder helpen.”

Pitch
Twee keer per jaar organiseert HHNK een pitch, waar de ondernemers hun product kunnen presenteren voor een selectiecommissie met experts vanuit HHNK en STOWA, het kenniscentrum voor Waterschappen. Bij akkoord van de selectiecommissie volgt een financieringstraject bij het Nationaal Groenfonds. Inmiddels hebben ’ruim 20 partijen een pitch gedaan, waarvan er 9 goedgekeurd zijn. Naast NGCM zijn op dit moment nog vier partijen in gesprek met het Groenfonds voor financiering van hun projecten. Nieuwe pitchrondes zijn in juni en december dit jaar.

Over HHNK en NGCM


NGCM draagt met dit project bij aan verbetering van de waterkwaliteit en waterveiligheid. Daarmee dragen zij ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, zoals schoon water & sanitair en verantwoorde consumptie en productie.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Circulaire economie projecten

Meer over Circulaire economie projecten