Gouden Grutto voor melkveehouder 'Boeren van Amstel'

20-05-2019

Wes Korrel, melkveehouder uit Ouderkerk aan de Amstel, heeft de Gouden Grutto 2019 gewonnen. De Vogelbescherming Nederland reikt deze onderscheiding jaarlijks uit aan boeren en ondernemers die zich inspannen voor de bescherming van de boerenlandvogels. Wes Korrel zet zich al jaren in voor de bescherming van de weidevogels in het Amstelland. Hij is ook een van de initiatiefnemers van 'Boeren van Amstel', een melkfabriek voor de productie van streekzuivelproducten voor Amsterdam en omstreken. Het Nationaal Groenfonds financiert dit bijzondere project. 

De bijzondere kwaliteit streekzuivel wordt geproduceerd op minder dan 5 kilometer afstand van de consument. Door die korte keten krijgt de boer meer geld en hoeft hij minder intensief te boeren. In plaats daarvan kan de boer zich extra inzetten voor het behoud en herstel van het uniekelandschap in Amstelland. En dat is goed voor de biodiversiteit, met name ook voor de weidevogels. 

De Gouden Grutto voor Wes Korrel is een terechte erkenning voor al zijn inspanningen en de kers op de taart voor de melkfabriek van de 'Boeren van Amstel' die op vrijdag 24 mei officieel geopend wordt.


bron foto: Nationaal Groenfonds

Uitreiking Gouden Grutto

Boeren van Amstel

Projecten als de Boeren van Amstel bevorderen de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland, leveren winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap, versterken de sociaaleconomische positie van de agrarisch ondernemer in de ketenen, leveren een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik, dragen bij aan een bloeiende regionale economie en leveren een bijdrage aan de erkenning van waarde van voedsel en het versterken van de relatie tussen boer en burger. 

De financiering van het Groenfonds van Boeren van Amstel draagt ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, met name de verantwoorde en duurzame consumptie en productie en bescherming en herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen