Groenfonds bijna té succesvol

10-05-2017

Bron: publicatie AD, 'Groenfonds bijna té succesvol', 10 mei 2017


(Lees hieronder de tekst uit het artikel).

Groene projecten zijn hip, in trek én leveren winst voor het milieu én de portemonnee. Het aantal nieuwe initiatieven stijgt snel, merken ze bij het Nationaal Groenfonds. Er liggen daar nu zoveel financieringsaanvragen dat ze het investeringsloket voor dit jaar dreigen te sluiten.

Voor grote én gegarandeerd succesvolle projecten zoals een windpark op zee staan investeerders massaal in de rij. Maar de kleine ondernemer die bij een natuurgebied een bezoekerscentrum wil realiseren of een agrariër die zelf ‘groen’ gas wil opwekken voor zijn energievoorziening, krijgt vaak nul op het rekest als hij voor een kleine lening aanklopt bij de bank. 

Dit soort duurzame en kleinschalige initiatieven groeit snel, maar de financieringsmogelijkheden zijn zeer heel beperkt, constateert de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Directeur Olof van der Gaag: ,,Juist omdat duurzame projecten vrij nieuw zijn, vinden investeerders het lastig om een goede inschatting te maken van de kosten en winstgevendheid.”

Een van die weinige partijen die in dit gat springt is het Nationaal Groenfonds. Het investeert al twintig jaar in initiatieven die de groene leefomgeving verbeteren. Maar waar het vroeger vooral landschaps- en natuurprojecten financierde, heeft het de afgelopen jaren de strategie verschoven naar kleine, duurzame initiatieven die de Willy-Wortel fase ontgroeid zijn. 

Recent nog heeft het aan Urban Mining Corp een lening verstrekt voor 1,5 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar. Het bedrijfje -voortgekomen uit een innovatie van TU Delft – draait op een superslimme plasticafvalmachine. De lening moet net dat zetje geven om écht het verschil te gaan maken. Als het meezit, kan de installatie straks niet alleen soortenplastic van afval ontdoen en sorteren op soort, maar ook op kleur. En als dát lukt, dan kan het recyclebare plastic echt hoogwaardig worden toegepast waardoor het geld in het laatje brengt. 1 ton witplastic levert meer dan 700 euro op. En dan is er nog meer winst: er hoeven minder fossiele grondstoffen gebruikt te worden en door het verminderen van zwerfafval is het minder belastend voor natuur en landschap.

Meer dan de moeite waard dus om geld in te steken, reageert Pieter Baars, strategisch adviseur van het Groenfonds. Dat geld komt uit een revolverend fonds. Dat wil zeggen: het geld én de aflossingen vloeienop een bepaald moment terug naar het Groenfonds dat dit vervolgens beschikbaarstelt aan nieuwe investeringen.

In het potje zit in totaal 60 miljoen euro dat de afgelopen jaren aan zo’n 1500 tot 2000 initiatieven is uitgeleend. Gemiddeld hebben de leningen een omvang van 2,5 tot 5 ton, soms met uitschieters in de miljoenen. De leningen lopen vaak 5 tot 10 jaar. 

Voor het eerst sinds de oprichting dreigt het Nationaal Groenfonds het investeringsloket voor dit jaar te moeten sluiten. Niet omdat ze‘verkeerd’ investeren of in niet renderende projecten maar omdat het potje te beperkt is voor de grote hoeveelheid financieringsaanvragen, benadrukt adviseur Baars. 

Het jaarverslag over 2016 lijkt die woorden te onderschrijven. Vorig jaar vloeide 8,8 miljoen terug naar het revolverend fonds. Verder werden vorig jaar 234 hectare nieuwe natuur gefinancierd en gerealiseerd, wat een gelijk is aan ongeveer 475 voetbalvelden. Daarnaast heefthet fonds 666.000 ton CO2 uitstoot vermeden door het benutten van duurzame energie of vastgelegd in bos. Geen slechte resultaten voor een kleine – maar in dit veld - belangrijke partij.

Dat belang lijkt alleen maar toe te nemen. Alleen al dit jaar zijn 75 nieuwe financieringsaanvragen binnengekomen met een investeringsbehoefte van 80 miljoen euro. Een van de verklaringen is dat de ondernemers het Groenfonds steeds beter weten te vinden. 

,,Niet alleen neemt dit soort projecten snel toe, ook is het aantal loketten waar ondernemers kunnen aankloppen beperkt,” beaamt adviseur Baars. Banken willen wel investeren, maar eigenlijk pas in de opschaalfase. Baars: ,,Zij zeggen: laat eerst maar zien dat je het redt. Wijkijken ook heel kritisch maar hebben de kennis en expertise in huis om dit soort projecten op waarde te schatten. We hanteren risico-analyses waar we zien hoeveel hectares een project oplevert, hoeveel CO2-uitstoot het bespaart en hoezeer het bijdraagt aan circulaire economie. We investeren alleen in rendabele projecten. Wat we vaak zien is dat als wij instappen bank en co-financiering wel aandurven.” 

Banken zijn wat terughoudend, maar ook de overheid laateen terugtrekkende beweging zien: de subsidiekraan wordt verder dichtgedraaid.Het Groenfonds hoopt het ministerie van Economische Zaken en provincies tebewegen om het investeringspotje aan te vullen tot 100 miljoen euro. 

Koepelvereniging NVDE zou dat zeer toejuichen. Van der Gaag: ,,Er zijn al zo weinig financieringsloketten. Als nu ook het Groenfonds de deuren moet sluiten, dan komen veel groene projecten helemaal niet van de grond. Die hebben we hard nodig willen we als maatschappij verduurzamen.”

Umincorp: zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.

Betrokken partijen

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie