Groenfondsdirecteur Jean-Paul Schaaij in Milieu Magazine

14-11-2022

Op Duurzame Dinsdag bracht het Groenfonds het 18e Duurzame Ontwikkelingsdoel (SDG) uit: toegang tot geld voor duurzame ontwikkelingen. Onze directeur Jean-Paul Schaaij vertelde die dag in zijn vlogwaarom doel nummer 18 nodig en heel belangrijk is om al die andere doelen van de Verenigde Naties op korte termijn te bereiken. Milieu Magazine wilde er graag meer over weten en interviewde Jean-Paul voor hun blad. 

Want waarom is toegang tot geld nou zo belangrijk om de wereld duurzaam te maken? En gaat het Groenfonds dan álle duurzame doelen financieren? De antwoorden op deze vragen en meer lees je via de link Milieu Magazine - Toegang tot geld versnelt alle duurzame doelen.pdf

De SDG's van de VN

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, Sustainable Development Goals (SDG's), geïntroduceerd. De SDG's hebben als doel om ervoor te zorgen dat in 2030 de wereld overal een betere, schonere, eerlijkere plek is. Een enorme opgave waar helaas (nog) lang niet overal stappen in gemaakt worden. Geen reden om dan maar te stoppen, wel reden om goed te kijken wat er nog verbeterd en aangepast kan worden. Op de site van SDG Nederland staat het zo omschreven:

Onze generatie is de eerste die de middelen heeft om de transformatie te maken naar een wereld met meer welvaart en minder ongelijkheid. Een wereld waarin we biodiversiteit en klimaat beschermen en waarin iedereen een plaats heeft.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) zijn onze agenda voor die wereld in 2030. De taal van de zeventien doelen verbindt ons en maakt het mogelijk samen te werken. De doelen zijn onderling verbonden en overschrijden grenzen tussen landen en sectoren.


Naar SDG Nederland

Naar Milieu Magazine

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie

Circulaire economie projecten

Meer over Circulaire economie projecten

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw