Het Flevo-Landschap en Nationaal Groenfonds zetten zich in voor project Noorderwold-Eemvallei

21-08-2017

Flevolandse natuur- en landschapsorganisatie Het Flevo-Landschap heeft samen met haar partner ERF (Exploitatiemaatschappij Reservegronden Flevoland, het grootste biologische bedrijf van Nederland) een intentieovereenkomst met provincie Flevoland getekend om zich in te zetten voor de realisatie van het project Noorderwold-Eemvallei, een gebied waar natuur en landbouw de stad ontvangen.


Bron: flevoland.nl

Het uitgangspunt is het realiseren van ten minste 206 hectare nieuwe natuur. Binnen dit project zal ook meer dan 100 hectare compensatienatuur ingevuld worden: naast een deel nieuwe natuur zal een aanzienlijk deel biologische landbouw gerealiseerd worden. Tenslotte resteert er nog 40 hectare aan rood- en infrarechten.

Grond voor ruil, verkoop en natuurontwikkeling

In totaal ontwikkelt Het Flevo-Landschap circa 600 hectare, waarvan 316 hectare binnen Oosterwold. Onderdeel van het plan vormt het feit dat Het Flevo-Landschap gronden verwerft die onderdeel van dit project uitmaken en ingezet kunnen worden voor ruil, verkoop en natuurontwikkeling. Om dit mogelijk te maken, heeft Nationaal Groenfonds zich bereid verklaard om een voorfinanciering te verstrekken. Natuurontwikkeling maakt deel uit van het provinciale programma Nieuwe Natuur.

Integratie van natuur en biologische landbouw

Al met al een uniek en omvangrijk project waarbij de initiatiefnemers willen komen tot een halfopen landschap waarin natuur, biologische landbouw en rode functies organisch samengaan en waar experimenteerruimte gecreëerd wordt om natuur en biologische landbouw volledig te integreren. Dit betekent een versterking van de biodiversiteit in de natuur, een versterking van de functionele biodiversiteit voor de landbouw en een aantrekkelijk landschap om te wonen en te recreëren. Om die reden faciliteert Nationaal Groenfonds dit project van harte.

Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling