Het gaat niet meer om 'of' we overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, maar 'hoe'!

19-06-2018

“Een groot deel van de Nederlandse boeren is bereid om over te schakelen naar een meer duurzame natuurinclusieve landbouw”. Bron Trouw.nl

Jac. Meter: “Dit positieve nieuws sluit nauw aan bij de conclusie die getrokken kon worden op de “Inspiratiedag Natuurinclusieve Landbouw” gisteren in Kamerik georganiseerd door LTO, BoerenNatuur, Landschappen.NL en het ministerie van LNV.  Daar werd geconstateerd dat het inmiddels niet meer gaat OF er wel overgeschakeld dient te worden, maar vooral HOE. Daarbij is het vooral belangrijk dat alle ketenpartijen daarin hun verantwoordelijkheid nemen (leveranciers, afnemers, groothandel, banken, retail en zeker ook de consumenten)".

 “Door naast de boeren te gaan staan en ze te faciliteren bij deze transitie is het mogelijk om deze transitie te versnellen, met voordeel voor alle partijen, het milieu en de natuur. Nationaal Groenfonds faciliteert dit proces graag waar mogelijk. Dit kan uiteraard ook samen met de eigen huisbankier.” aldus Meter.


Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw