Hoogtepunt houtwarmtestation Lelystad

24-05-2018

Groenfondsklant BeGreen werkt samen met een aantal andere partijen aan de realisatie van het houtwarmtestation in Lelystad. Het nieuwe houtwarmtestation zal bijdragen aan de verduurzaming van het warmtenet in Lelystad. Deze maand is het hoogste punt bereikt. Reden voor een feestje.

Bron foto: Fotostudio Wierd

Op het terrein van het houtwarmtestation Lelystad is sinds afgelopen winter hard gewerkt. Gezamenlijk bouwt een aantal partijen daar aan de realisatie van het houtwarmtestation. Dat houtwarmtestation zal bijdragen aan de verduurzaming van het warmtenet.Lelystad is nu nog voor het grootste deel afhankelijk van gasverwarming. De transitie van gas naar duurzame grondstoffen voor lokale verwarming is met de bouw van deze installatie goed ingezet.

Het Groenfonds financiert het houtwarmtestation samen met De-on, het provinciale investeringsfonds duurzame energie. De benodigde biomassa komt uit de directe omgeving van de installatie. BeGreen is een van de partijen achter de realisatie van het houtwarmtestation en de toekomstige exploitant. 

Begin mei is volgens planning het hoogste punt bereikt en zijn alle ketelinstallatie delen geplaatst. Dat was op donderdag 24 mei reden voor een feestje, waarbij ook de wethouder van de gemeente Lelystad aanwezig was.


Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie