Landgoed Keppel krijgt eigen biomassa-installatie: natuurbeheer en energietransitie ineen

21-12-2017

De verdiencapaciteit van landgoederen is vaak maar beperkt. Maar als je de warmte voor je landgoed uit je eigen biomassa haalt, sla je twee vliegen in één klap. Dat is wat er op Landgoed Keppel gebeurt.In 2017 ging Dick Boddeus bij Nationaal Groenfonds aan de slag als investment manager. Hij gaat zich vooral richten op landgoederen en op natuurinclusieve landbouw. Een waardevol project waarbij hij het afgelopen jaar betrokken is geweest, is Landgoed Keppel. 

Boddeus: ‘Op dit landgoed hebben we een biomassa-installatie gefinancierd waarbij de biomassa van het landgoed (houtsnippers) wordt gebruikt voor de productie van warmte. Die warmte zal worden benut voor verschillende gebouwen van het landgoed, waaronder het kasteel, koetshuis en enkele andere opstallen.’

‘Ik vind dit een belangrijk project omdat we hiermee bijdragen aan de instandhouding van natuur op het landgoed. Tegelijkertijd draagt het landgoed een steentje bij aan de energietransitie.’

Meer weten over Landgoed Keppel? Klik
hier.

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren