Lovend juryrapport voor Groene Grens

06-02-2019

Tussen de gemeenten Veenendaal en Ede ligt het natuur- en recreatiegebied De Groene Grens. Een bijzonder project, omdat de beide gemeenten in goed overleg geschoven hebben met hun gemeentegrenzen om de natuur de ruimte te geven. Het resultaat is een prachtig stukje nieuwe natuur. Het Netwerk Groene Bureaus (NGB), de branche organisatie voor ecologisch advies en onderzoek, nomineerde De Groene Grens daarom samen met elf andere projecten voor hun NGB Natuurprijs. 

Ook bijzonder is de manier waarop De Groene Grens ontwikkeld is: mede dankzij een zogenaamde Uitzicht- of Groengarantie. Kopers van kavels die bij en aan De Groene Grens liggen, hebben grond met de garantie dat de omliggende natuurkwaliteit voor minimaal vijftig jaar in stand wordt gehouden. Een mooi groen uitzicht is op deze manier gegarandeerd. Het Groenfonds is een van de  partijen die het concept Groengarantie  mede mogelijk heeft gemaakt. En dankzij de voorfinanciering van het Groenfonds is de natuur van De Groene Grens al aangelegd voordat de kavels verkocht waren. Nieuwe bewoners hadden dus vanaf dag één hun groene uitzicht. 

De lovende woorden van de jury van de NGB Natuurprijs laten zien dat de werkwijze van De Groene Grens op vernieuwende wijze ruimte geeft voor nieuwe natuur en dat de resultaten daarvan verrassend goed zijn. 

Lees verder

Bron foto: Fotostudio 7

Uit het juryrapport

De Groene Grens laat zien dat het verlaten van schijnbaar vastliggende uitgangspunten (gemeentegrenzen) kan leiden tot de benutting van al aanwezige goede abiotische condities voor natuur.

Maatwerk ter plekke in plaats van planning achter het bureau creëert hogere natuurwaarden. Innovatief door maatwerk in de uitvoering en gemeentelijke samenwerking. De natuurwinst is indrukwekkend en geeft energie en inspiratie.

Inspirerende onderdelen:

  • Gerealiseerde natuur (w.o. blauwgrasland)
  • Aanleg reservaatsakkers met sterk bedreigde akkerflora
  • Bijzondere natuur dicht bij de paden
  • Samenwerking van twee gemeenten voor ontwikkeling van een buffer tussen bebouwing
  • Betrokkenheid van de bewoners
  • Fine-tuning in de uitvoering
  • Financiering vanuit woonfunctie
  • Oogsten van zaden voor herintroductie

Meer over De Groene Grens

Meer over de NGB Natuurprijs

Betrokken partijen

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen