Masterclass Fair Finance

20-06-2017

Op zaterdag 24 juni gaf onze collega Jac. Meter tijdens een masterclassweekend van Young & Fair een college over Fair Finance. Dit masterclassweekend, speciaal georganiseerd voor young professionals, stond geheel in het teken van Bewust Bouwen, Handelen met je hart en Fair Financieren.

Jac. vertelt: “Bijzonder om, in de rust van het Dominicanenklooster te Huissen, met de doelgroep van young professionals te mogen bespreken wat de bijdrage van Nationaal Groenfonds is aan Fair Financieren in Nederland. Niet onze normale toehoorders, maar een jong en goed opgeleid publiek met een heldere visie op wat zij verantwoord vinden wat er met hun en/of met maatschappelijk geld dient te gebeuren.”

“Het was inspirerend om met deze jongeren de dialoog aan te gaan, over waar wij als Groenfonds mee bezig zijn en te horen welke keuzes zij zouden maken bij vraagstukken waarvoor wij gesteld staan. Bijvoorbeeld over het beperkte aanbod aan miljoenen in ons Revolverend Fonds en de grote vraag vanuit groene en duurzame projecten: Welke keuzes maak je en hoe? Wat vinden wij nu verantwoorde natuurinclusieve landbouw en welke initiatieven dienen wij als Groenfonds nu vooral te steunen.”

“Al met al een inspirerend interactief geheel wat voor alle betrokkenen (en ook voor mij) iets heeft bijgedragen. We waren het met elkaar eens dat het financieren van duurzaamheid bij traditionele landbouw goed is voor de bewustwording. En dat de oplossing van het beperkte budget en de grote vraag ligt in het toekomstig gebruik van een scorecard: de aanvraag met de hoogste score krijgt voorrang. Hier ga ik nu mee aan de slag.” aldus Jac.

Programma
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk nam Jac. de jongeren mee in de “financieringspuzzel” om (duurzame) groene projecten te realiseren. Daarbij legde hij uit welke belangrijke rol het Groenfonds speelt om de door de overheid geformuleerde doelstellingen met betrekking tot onze groene leefomgeving en (groene) duurzaamheid om te zetten in realisatie. Naast Het Groenfonds vertelde ondermeer Bas Haring over duurzame economie, de Dutch Green Building Council over het verduurzamen van gebouwen en Boerenverstand over Innovatie in de Landbouw.

Meer informatie
Meer informatie over het programma van dit masterclassweekend en Young & Fair, lees je hier.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling