Rapport: Naar een duurzaam Nederland

10-03-2017

Gemeenten, provincies en waterschappen presenteren de investeringsagenda voor de Kabinetsformatie 2017 de ruimtelijk-fysieke pijlers van een duurzaam Nederland: Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. Met deze agenda geven gemeenten, provincies en waterschappen aan hoe zij, elk vanuit hun eigen rol, gezamenlijk bijdragen aan deze urgente opgaven, en daar per jaar 28 miljard euro voor inzetten.

Ook het Nationaal Groenfonds ziet dat wij als samenleving staan voor een groot aantal grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie en verduurzaming van de landbouw. Om de realisatie van groene doelen van rijk en provincies beter mogelijk te maken heeft het Groenfonds zijn werkterrein verbreedt met het financieren van projecten die in brede zin bijdragen aan de kwaliteit van onze groene leefomgeving.

Onder het motto “Vernieuwing komt van onderaf’ richt het Groenfonds zich in toenemende mate op innovatieve projecten die bijdragen aan het samenbrengen van economie, ecologie en samenleving; denk aan natuur-inclusieve landbouw, hergebruik van reststromen uit de natuur, en groene maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, verduurzaming en energietransitie.

Het Groenfonds financiert (veelal vernieuwende) groene projecten en start-ups en scale-ups die bij de reguliere banken niet terecht kunnen omdat zij te klein, arbeidsintensief en risicovol zijn. Het Groenfonds is vaak de ontbrekende schakel die deze groene verandering mogelijk maakt. En vervult daarmee een onmisbare rol richting een duurzaam Nederland.

Download hier de Investeringsagenda naar een duurzaam Nederland.pdf.

AlgaSpring: microalg in strijd tegen overbevissing

Investering helpt algenkweker AlgaSpring over het kantelpunt.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Groene daken

Meer over Groene daken