Nationaal Groenfonds faciliteert provincie Drenthe met voorfinanciering

17-08-2017

Voor de regio Zuidoost-Drenthe is een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld voor de periode 2015-2022. Een periode met grote demografische en daarmee sociaal-economische veranderingen. Bij het opvangen van deze veranderingen, het creëren van nieuwe kansen en het gebruikmaken van de kracht van mensen in de regio is een Leader-subsidie beschikbaar gesteld om projecten financieel mogelijk te maken. 

Tijdens een interactieve bijeenkomst zijn ondernemers en bewoners uit de regio uitgenodigd om de ontwikkelingsstrategie samen vorm te geven. Alle op deze wijze ontwikkelde projecten maken deel uit van de volgende themagebieden: ‘leefbare dorpen’, ‘zorg voor elkaar’ en ‘lokale economie’. Veel projecten vloeien voort uit de schoonheid en rust van de regio, die een goede basis vormt voor toerisme en recreatie. Op deze wijze zijn maar liefst 25 innovatieve projecten geformuleerd.

Tekort aan eigen liquiditeit

Een door de provincie opgerichte lokale advies groep (LAG) faciliteert de initiatiefnemers om hun project van idee tot uitvoering te brengen inclusief een aanvraagtraject voor een Leader-subsidie. De projecten die gehonoreerd zijn, hebben een beschikking gekregen. Wat bleek: de initiatiefnemers dienden de projecten eerst zelf voor te financieren om dan achteraf, na overleg van de nota’s, de subsidie uitgekeerd te krijgen. Veel goede plannen dreigden vanwege een tekort aan eigen liquiditeit onmogelijk tot uitvoering gebracht te kunnen worden, totdat de provincie bij Nationaal Groenfonds aanklopte. 

Bereiken van maatschappelijke doelen

Die heeft, uitgaande van de vraag en probleemstelling, een arrangement ontwikkeld waarbij de initiatiefnemers een voorfinanciering krijgen die vanuit de subsidietoekenning kan worden terugbetaald. Een prachtige manier om de provincie - één van de oprichters van Nationaal Groenfonds - te faciliteren bij het bereiken van haar maatschappelijke doelen.

Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie