Nationaal Groenfonds lid NVDE

03-11-2020

Het Groenfonds is lid geworden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Veel van de projecten die wij financieren richten zich op nieuwe vormen van duurzame energie, een vernieuwing van de technieken daarvoor of de opslag van die energie. Een logische stap dus om aan te sluiten bij de NVDE, waar de ondernemers die bezig zijn met de energietransitie samen komen. De financiering van hun projecten is vaak een uitdaging. Het Groenfonds is een van de financiers die daarbij kan helpen. 

“Heel fijn dat het Nationaal Groenfonds de NVDE is komen versterken. Het is belangrijk dat innovatieve, groene projecten goede financiers vinden. En vice versa!,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE.

Hoe versnellen wij de omslag naar duurzame energiebronnen en oplossingen? Juist projecten die gebruik maken van nieuwe vormen van of vernieuwende technieken voor duurzame energie krijgen vaak lastig een financiering. Terwijl de slagingskans van projecten aanzienlijk kan worden verhoogd met de juiste financiële begeleiding. Zo is het Groenfonds niet alleen (co)financier, maar vaak ook bemiddelaar tussen ondernemer en banken om ervoor te zorgen dat partijen bij elkaar komen.

Meer over de NVDE

Windkracht 6: nieuwe windmolens Zeeland

Windkracht 6: meer Zeeuwse bedrijven over op windenergie

HalloStroom: energiesystemen huren

Verduurzaming voor particulieren: HalloStroom haalt belemmeringen weg

Rooftop Energy: zonnepanelen voor bedrijven en organisaties

Zonnecentrales op het dak: vanaf dag 1 duurzaam rendement!

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Werkterreinen

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie