Natuurinclusieve kavelruil neemt toe

12-06-2017

Publicatie Boerderij Vandaag - 10 juni 2017

'Natuurinclusieve kavelruil neemt toe'

Door Jan Cees Bron


Nationaal Groenfonds en het Kadaster zetten zich samen in voor natuurinclusieve ruilverkaveling. Verkaveling waarvan landbouw, maar ook natuur profiteert. Volgens Jac. Meter van Nationaal Groenfonds sluit het één het ander niet uit.

(losse tekst)

‘Natuurinclusief verkavelen neemt toe’
Door Jan Cees Bron

Nationaal Groenfonds en het Kadaster zetten zich samen in voor natuurinclusieve ruilverkaveling. Verkaveling waarvan landbouw, maar ook natuur profiteert. Volgens Jac. Meter van Nationaal Groenfonds sluit het één het ander niet uit.

Onlangs besloten Nationaal Groenfonds en het Kadaster zich samen in te gaan zetten voor natuurinclusieve ruilverkaveling. Het gaat om ruilverkaveling waarbij niet alleen een landbouwdoel wordt gediend, maar waar ook de natuur van profiteert. Volgens de initiatiefnemers sluiten de doelen vaak op elkaar aan en komen ruimtelijke functies met natuur inclusief verkavelen op die plekken terecht waar ze het beste renderen.

Kavels dicht bij woonerf

Het agrarische doel van kavelruil is meestal eenvoudig: de boer krijgt zoveel mogelijk van zijn land rond de boerderij. Kavels vlakbij het woonerf zorgen voor minder werktijd, minder milieuvervuiling en in potentie minder gevaarlijke verkeersbewegingen met landbouwverkeer. Maar ook natuurontwikkeling heeft toenemend baat bij kavelruil, legt Jac. Meter als financieringsspecialist Natuur & Landschap bij Nationaal Groenfonds uit.

Privaat initiatief

Om toch natuurontwikkeling in een vergelijkbaar tempo door te kunnen zetten, worden private partijen gemotiveerd om ook een stuk natuurontwikkeling mee te pakken. Meter noemt het voorbeeld van de kavelruil Groot-Wilnis en Vinkeveen. Vooraf werd afgesproken dat boeren twee hectare BBL-gronden konden kopen van de overheid, als ze daarnaast ook één hectare natuurontwikkeling tot stand brengen. Een twintigtal boeren besloot mee te doen.

Het grote probleem van natuur inclusief verkavelen, ligt in de financiering. “Natuur is voor bankiers een vreemd fenomeen. Ze hebben moeite een rentabiliteit toe te kennen aan natuurgrond.” Natuurgrond is volgens Meter wel degelijk wat waard, bijvoorbeeld wanneer boeren er vee laten grazen. “Maar natuurontwikkeling kan ook helpen het bedrijf te combineren met recreatie.”

Om de bank tegemoet te komen, is Nationaal Groenfonds bereid tot cofinanciering. “Wij financieren de natuurontwikkeling en zij de landbouwgrond.”

Lagere rente

Daarbij rekent het Nationaal Groenfonds, een door het Rijk en de Provincies opgezet fonds, een rente die veelal een half procentpunt onder het niveau van reguliere financiering ligt. Daarnaast worden volgens Meter zachte aflossingsvoorwaarden afgesproken; maatwerk. In totaal beschikt Nationaal Groenfonds over een revolverend fonds van circa € 65 miljoen. De organisatie zet momenteel in op aanvulling tot € 100 miljoen.

In de tijd dat publieke partijen de verkaveling aandreven, was het Nationaal Groenfonds en diens doelstellingen snel gevonden. Maar nu de overheid zich terugtrekt, is dat minder vaak het geval. “Dat is ook een reden dat wij en het Kadaster meer samen optrekken. Zo hoeven we niet steeds opnieuw uit te leggen wie we zijn en wat we doen.”


Betrokken partijen

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers