Nieuwe boerderij voor Jersey stieren

24-04-2017

Deze week heeft de overdracht plaatsgevonden van pachtboerderij “Boerderij Eyckenstein”. Dat maken Jacob Beeker en Linda Heemskerk uit Soesterberg, die op verantwoorde wijze jersey kalveren houden in natuurgebieden, vandaag bekend. De financiering werd mogelijk gemaakt door crowdfunding (farm funders), de Rabobank, een private investeerder en het Nationaal Groenfonds. 


Behoud van Jersey stieren
Jacob Beeker en Linda Heemskerk zetten zich al jaren in voor Jersey stierkalveren. Vanwege het kleine ras worden pasgeboren Jersey stierkalveren niet door de traditionele markt opgenomen en na 10 dagen geslacht en verwerkt. Het echtpaar trok zich het lot van deze dieren aan en besloot deze kalveren op pachtgrond in de natuur een tweede leven te geven. Op dit moment hebben ze 60 dieren, 4 zoogkoeien, afzet van hoogwaardig vlees in 5 biologische winkels en verkopen ze via internet. Om dit mogelijk te maken pachten zij 35 hectare natuur van Landgoed Vollenhoven en Utrechts Landschap.

Financiering noodzakelijk voor boerderij
Om het bedrijf verder te professionaliseren en uit te bouwen was er geld nodig voor de aanschaf van een pachtboerderij. Met voldoende potstallen voor de dieren in de winter, een huiskavel, en een verwerkingsruimte voor het vlees. Dit is nu gelukt op Landgoed Eyckenstein, door de inleg van ondermeer 800 farm funders, de Rabobank een private investeerder en het Nationaal Groenfonds.

Natuurinclusieve bedrijfsvoering
“Het financieren van een boerderij behoort niet direct tot de kernactiviteiten van het Groenfonds, zou je zeggen”, aldus Jac Meter, financieringsspecialist Natuur & Landschap Nationaal Groenfonds. “Dat klopt, maar het gaat ons om de natuurinclusieve bedrijfsvoering van deze ondernemers. Door de stieren rond te laten lopen op natuurterreinen kunnennatuurdoelen, zoals behoud van natuur, gerealiseerd worden. Daarnaast leveren deze stieren een gezonde bijdrage aan de voedselproductie. In plaats van slachtafval kan dit duurzame vlees nu verkocht worden als hoogwaardig voedsel. Een mooi voorbeeld van verbinden van ecologie en economie". Naast Jerseystiertjes worden ook varkens op natuurlijke wijze gehuisvest en is reeds gestart met het inzaaien van een wintervoedselakker. Op zaterdag 20 mei wordt de boerderijwinkel geopend.

Meer informatie
Wilt u meer weten over deze Jersey stieren? Bekijk dan onderstaande film. Wilt u meer weten over natuurinclusieve landbouw neem dan contact op met Jac. Meter via 06 53 592 193 of e-mail.


Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur