Noodklok biodiversiteit VN rapport

30-05-2019

IPBES, het intergouvernementeel panel voor biodiversiteit van de Verenigde Naties heeft een rapport uitgebracht dat waarschuwt voor het uitsterven van soorten en afnemende leefbaarheid op aarde. En grote groep wetenschappers heeft hier drie jaar lang wereldwijd onderzoek naar gedaan. Bescherming van biodiversiteit moet hoog op de agenda's van alle landen komen. Uitbreiding én bescherming van leefgebieden zijn van belang. Het is een aanmoediging voor het Groenfonds, dat zich zowel richt op behoud en uitbreiding van natuurgebieden als op de kwaliteit van de groene leefomgeving, om ons nog sterker in te zetten voor deze doelen. 

Het VN rapport legt ook het verband tussen natuur en CO2(-reductie), waarbij de focus niet alleen op de CO2 ligt, maar op zowel natuur (kwantiteit en kwaliteit plus biodiversiteit) als op CO2-reductie. Het Groenfonds richt zich, als een van de weinige fondsen in Nederland, op al deze gebieden. Zo financieren wij ook projecten die bijdragen aan CO2-reductie. In 2018 alleen al hebben  de projecten die wij financieren gezorgd voor het vermijden van 193.556 ton CO2 en 2.188 hectare extra natuur in Nederland. Alle reden voor het Groenfonds om, met onze projecten als voorbeeld, nationaal en internationaal aandacht te vragen voor de financiering van initiatieven die bijdragen aan de duurzame  leefbaarheid van onze planeet. Lees de samenvatting van het VN-rapport (Engels)

Hier is ook het hele rapport (Engels) te vinden

Nederlandse artikelen over het rapport uit het NRC en de Volkskrant

De projecten die het Groenfonds financiert en het werk van het Groenfonds zelf dragen gezamenlijk bij aan de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties:  

Contactpersonen

Pieter Baars

Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid

06 22 39 73 81
p.baars@nationaalgroenfonds.nl

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Marker Wadden: biodiversiteit Markermeer verbeteren (met eilanden)

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Provincies

Meer over Provincies

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling