Opening Marker Wadden

08-09-2018

Op zaterdag 8 september vond onder grote belangstelling de officiële opening plaats van het eerste eiland van de Marker Wadden. Dit nieuwste stukje Nederland bestaat uit vijf opgespoten eilanden in het Markermeer, ongeveer 10 kilometer van Lelystad.

Het idee voor de eilandengroep, met een gezamenlijke oppervlakte van 1.000 hectare – zo’n 2.000 voetbalvelden – komt van Natuurmonumenten. Het grote eiland is deels toegankelijk voor recreanten. Op dit eiland is ook een kleine jachthaven. In de toekomst varen veerboten van Lelystad ook naar dit eiland. De andere eilanden en het merendeel van het grootste eiland zijn alleen 'gansbetreedbaar'. De Marker Wadden dragen bij aan het natuurherstel van het Markermeer en betekenen een enorme impuls voor de waterkwaliteit. 

Nationaal Groenfonds zorgt voor de financiële structuur van het samenwerkingsverband, waarin zowel private als publieke organisaties actief zijn.


Lees meer over de Marker Wadden en de rol van het Groenfonds

Contactpersonen

Pieter Baars

Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid

06 22 39 73 81
p.baars@nationaalgroenfonds.nl

Marker Wadden: biodiversiteit Markermeer verbeteren (met eilanden)

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling