Banken en pensioenfondsen bundelen de krachten

10-08-2017

Op 28 juni jl. deden directievoorzitters van banken en pensioenfondsen een gezamenlijke oproep aan alle dertien fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Daarin boden zij aan de krachten met de overheid te bundelen om de in het Akkoord van Parijs vastgestelde klimaatdoelstellingen te halen. Een dergelijk gemeenschappelijk statement is binnen de financiële sector niet eerder gemaakt.

Andere inrichting nodig van het financieringslandschap

De kern van de brief is dat er een andere inrichting van het financieringslandschap nodig is, zowel voor publieke bekostiging als voor de financiering van private investeringen. Banken willen in samenwerking met het door het kabinet op te richten Invest-NL een innovatief financieringslandschap creëren en zo de knelpunten bij de financiering van duurzame projecten oplossen.

Focus op kleinere en innovatieve projecten

Nationaal Groenfonds onderschrijft deze oproep. We zien vooral een knelpunt bij de financiering van private investeringen in kleinere en innovatieve projecten. Het Groenfonds richt zich met name op deze projecten, in aanvulling op en in samenwerking met de banken. Ook zoeken wij de samenwerking met Invest-NL om die rol te kunnen vergroten.