Paper over de energietransitie van ECN & WUR

23-08-2017

Hernieuwbare energie wordt in de toekomst overal een vanzelfsprekend onderdeel van onze leefomgeving. Maar daarvoor moeten we anders gaan nadenken over de inrichting van ons landschap. Dit stellen ECN en Wageningen University & Research (WUR) in het paper De energietransitie: een nieuwe dimensie in ons landschap.

De toekomst ligt bij ‘energielandschappen’, aldus de schrijvers van het paper, en we moeten nu al nadenken over de ruimtelijke vormgeving daarvan en de manier waarop we die tot stand willen brengen. “Het ontwerpen van energielandschappen vergt een geheel nieuwe manier van denken. Hernieuwbare energietechnologieën kunnen niet helemaal worden ‘ingepast’ in het bestaande landschap, daarvoor is de opgave te groot. Alleen al voor de benodigde zonneparken hebben we ruimte nodig zo groot als de halve provincie Utrecht. Er moeten geheel nieuwe landschappen worden gecreëerd. Landschappen die door mensen worden gewaardeerd en economisch haalbaar zijn”, zeggen de experts van ECN en WUR (bron: www.duurzaambedrijfsleven.nl). 

Transitie versnellen

Jan-Paul van Schaaij: "Grotere bestaande bedrijven hebben belang bij de huidige businessmodellen van de 'oude', niet duurzame economie. Dit remt de transitie. Daarom is er innovatie nodig in de vorm van nieuwe projecten en bedrijven. Die dwingen, door middel van concurrentie, bestaande bedrijven tot aanpassing. De voorwaarde is echter wel dat de toegang tot financiering voor nieuwe bedrijven en innovatieve projecten verbetert. Zij krijgen geen financiering van het reguliere bankwezen. Nationaal Groenfonds probeert de transitie naar duurzame energie, duurzame landbouw en een biobased en circulaire economie te versnellen door dergelijke projecten en bedrijven wél te financieren."