Reactie op brief 90 hoogleraren: Het belang van investeringsfondsen in groene economie'

01-05-2017

90 hoogleraren publiceerden rond Pasen een open brief, bedoeld als inbreng voor de kabinetsformatie, met 12 aanbevelingen voor de transitie van een lineaire, fossiele, op koolstof gebaseerde economie naar een circulaire, op groene grondstoffen gebaseerde economie.

Zij sluiten hun brief af met de aanbeveling om een revolverend investeringsfonds in te stellen voor bedrijven die willen investeren in duurzame (maatschappelijke en ecologische) innovaties. Zij geven aan dat de transitie naar een duurzame economie vraagt om grootschalige (co-)financiering, waarbij overheid en private investeerders gezamenlijk kapitaal beschikbaar stellen voor duurzame innovaties.

Bron: Trouw - 24 april 2017

Het belang van revolverende investeringsfondsen
“Het Nationaal Groenfonds onderschrijft het belang van revolverende investeringsfondsen” legt Jean-Paul Schaaij, directeur Nationaal Groenfonds uit. “Het Groenfonds zet zelf haar eigen vermogen ook in als revolverend investeringsfonds, voor bedrijven die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de groene leefomgeving en, als onderdeel daarvan, de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde economie naar een op groene grondstoffen gebaseerde economie. Het Groenfonds wil daarbij ook private investeerders als cofinanciers, om zo onder meer een grotere maatschappelijke en ecologische impact te kunnen realiseren”.

Vernieuwing komt van onderaf
Schaaij legt uit: “Het Nationaal Groenfonds richt zich vooral op financiering van kleinere en vernieuwende projecten en bedrijven, omdat deze moeilijk aan financiering kunnen komen bij banken. Maar ook omdat deze projecten en bedrijven niet alleen zelf een maatschappelijke en ecologische impact hebben, maar tevens bestaande bedrijven via concurrentie aanjagen om ook te investeren in deze transitie, waardoor de maatschappelijke en ecologische impact veel groter is. 

Het Nationaal Groenfonds is hét revolverend investeringsfonds voor kleinere en vernieuwende projecten en bedrijven. Om de grote vraag vanuit de markt aan het Groenfonds, en de daarmee te realiseren maatschappelijke en ecologische impact duurzaam te kunnen blijven faciliteren, is het Groenfonds in gesprek met haar oprichters, het ministerie van EZ en de provincies, over versterking van haar investeringsvermogen”.

AlgaSpring: microalg in strijd tegen overbevissing

Investering helpt algenkweker AlgaSpring over het kantelpunt.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie