Publicatie in Financieel Dagblad: Groenfonds wil de groene voorpost van Invest-NL worden

07-06-2018

Bron: publicatie Financieel Dagblad : 'Groenfonds wil €200 mln extra om te voldoen aan vraag van duurzame ondernemers', 6 juni 2018

Groenfonds wil €200 mln extra om te voldoen aan vraag van duurzame ondernemers 

Het Nationaal Groenfonds wil €200 mln extra om te kunnen investeren in initiatieven van duurzame ondernemers, die moeite hebben met het vinden van geld bij reguliere banken. De door het Rijk en de provincies opgezette organisatie zegt veel meer vraag te krijgen naar projecten dan de €67 mln die het momenteel uit kan lenen. Dat stelt Cees Veerman, voorzitter van het Groenfonds in gesprek met het FD. 

Veerman: 'We moeten nu veel projecten afwijzen die behulpzaam kunnen zijn om de klimaatopgave een beetje dichterbij te brengen. We zouden gemakkelijk het drievoudige kunnen wegzetten van wat we momenteel doen. Daarbij nemen we geen grote risico's. Het is allemaal geld van de gemeenschap.' 

Mondjesmaat  

Het Groenfonds is in 1994 op initiatief van Pieter van Vollenhoven door Rijk en provincies opgericht om met leningen projecten te financieren die behoud van natuur en landschap tot doel hebben. Sinds een aantal jaar richt het zich ook op duurzaam ondernemen. Vorig jaar stak het investeringsloket €29,5 mln in groene projecten van veertig private partijen. Dit was dankzij private co-financiering goed voor een investeringsvolume van € 170 mln, zo blijkt uit het nog te verschijnen jaarverslag. 

De voormalige landbouwminister zegt dat een rondje langs provincies en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat slechts 'mondjesmaat' geld heeft opgeleverd. Hij hoopt dat de onderhandelingen voor een nieuw KIimaatakkoord, die voor de zomervakantie moeten zijn afgerond, leiden tot betere financiering van 'kansrijke groene initiatieven'. 

‘Groenfonds wil de groene voorpost van Invest-NL worden’ 

Garantiestelling van de overheid  

'Een garantiestelling van de overheid zou ons kunnen helpen om goedkoop geld te kunnen lenen', stelt Veerman. Ook wil hij met het Groenfonds profiteren van de komst van Invest-NL. Dit kabinetsinitiatief krijgt een startkapitaal van €2,5 mrd mee van de overheid. Het  moet met extra aangetrokken geld van pensioenfondsen, verzekeraars of Europese fondsen €12,5 mrd opleveren. 

Volgens Veerman duurt het nog 'zeker een jaar' voordat Invest-NL is opgetuigd. 'Dat is veel te lang. Wij willen niet al die tijd met de armen over elkaar zitten. Groenfonds wil de groene voorpost van Invest-NL worden.' 

Nationaal Groenfonds jaarverslag 2017 

Geen winstoogmerk  

Groenfonds investeert onder meer in biologische boerderijen, mestvergistingsinstallaties en de herinrichting van natuurgebieden. De leningen worden met lage rente terugbetaald, zodat het revolverend fonds op peil blijft. Het fonds heeft geen winstoogmerk, maar spreekt van maatschappelijk rendement. Zo behaalde het in 2017 een CO₂-reductie van 1 megaton. 

Betrokken partijen

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie

Circulaire economie projecten

Meer over Circulaire economie projecten

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw