Rapport: Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur

14-02-2014

In 2014 verscheen het rapport 'Leren van beleidsinstrumenten voor ondernemen met natuur'. Onderzoekers van Alterra en LEI (onderdeel Wageningen UR) hebben hierin de werking van het Revolverend Fonds van het Nationaal Groenfonds onder de loep genomen. In dit rapport beschrijven zij effecten als toegenomen natuurrealisatie, ontstaan van nieuwe natuur-combinaties, vermindering van publieke investeringen en toegenomen maatschappelijke welvaart. Daarnaast zien zij dat Groenfonds vaak de eerste financier is die een lening geeft aan een initiatiefnemer, en daarmee de ‘koudwatervrees’ bij andere investeerders en financiers wegneemt.

Download hier het rapport: Leren van beleidsinstrumentern voor ondernemen met natuur.pdf

Maar het kan nog beter en de aanbevelingen hiervoor in het rapport van Alterra en LEI zijn duidelijk. Overheden kunnen het Groenfonds (nog) meer benutten door:

  • Het volume van het Revolverend Fonds te vergroten, een extra volume van € 10 mln. per jaar is werkbaar;
  • Toe te staan dat we ook met een hoger risicoprofiel leningen verstrekken en dit mogelijk maken door een buffervermogen in het Revolverend Fonds te stoppen;
  • De spelregels te wijzigen. Een deel van het Revolverend Fonds inzetten voor participaties in groene bedrijven / organisaties en hiervoor (additionele) middelen in het Revolverend Fonds stoppen;
  • Nog directer en preciezer aan te geven waar zij vanuit hun (groene en duurzaamheids-)beleid gezien leningen voor in willen zetten.
Contactpersonen

Pieter Baars

Strategisch adviseur | relatiemanager Rijksoverheid

06 22 39 73 81
p.baars@nationaalgroenfonds.nl

Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies

het Rijk

Meer over het Rijk