Rapport: Lerende evaluatie van het Natuurpact van PBL

25-01-2017

Flinke stappen zijn nodig voor het daadwerkelijk vormgeven van het nieuwe natuurbeleid, concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een positief maar kritisch rapport. In de evaluatie van de natuurdecentralisatie stelt het PBL vast dat de fundamentele vernieuwing van het natuurbeleid nog niet goed uit de verf komt. Zo zijn bredere ambities voor het natuurbeleid wel mooi verwoord, maar nauwelijks verwoord in doelen en beleidsstrategieën.

Ralph Scholz, relatiemanager provincies Nationaal Groenfonds: “Als Nationaal Groenfonds zien wij ook dat de concrete uitwerking van het natuurbeleid van de provincies achterblijft en dat bijvoorbeeld private investeringen maar moeilijk van de grond komen: hierdoor stagneert het groene beleid. Wij willen als Groenfonds graag het voortouw nemen in de gezamenlijke aanpak die nodig is voor het realiseren van deze groene doelstellingen.” 

Rapport PBL: Lerende evaluatie van het Natuurpact ‘Naar nieuwe verbindingen tussen natuur, beleid en samenleving.'


Contactpersonen
Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies