Rapport: Tweede voorgangsrapportage Natuur van het IPO

19-01-2017

Evaluatie decentralisatie natuurbeleid

In 2013 is het natuurbeleid overgedragen van Rijk naar provincies. Dat wil zeggen het ontwikkelen en uitvoeren van het natuurbeleid, inclusief het realiseren van Europose afspraken over behoud en uitbreiding van unieke soorten en natuurgebieden. Naast het verbeteren van de biodiversiteit zijn aan het natuurbeleid twee nieuwe doelstellingen toegevoegd: meer maatschappelijke betrokkenheid bij natuur en betere verbinding tussen natuur en economie, zodat natuur niet alleen geld kost, maar ook oplevert. Bij voorbeeld natuurvriendelijke landbouw en recreatie.

Uit het in januari 2017 uitgebrachte tweede voortgangsrapportage Natuur van het IPO klinken optimistische geluiden over deze nieuwe taakverdeling het decentraliseren van het natuurbeleid naar provincies . De maatschappelijke betrokkenheid groeit en dat brengt nieuw geld in beeld, constateren de provincies in hun rapport.

“Provincies hebben de afgelopen jaren mooi resultaten geboekt in o.a. gebiedsprocessen en het vergroten van draagvalk voor natuur en duurzaamheid, aldus Ralph Scholtz, relatiemanager provincies bij Nationaal Groenfonds. “Maar nu is het tijd voor de volgende fase en dan blijkt er nog veel ruimte te zitten tussen bestuurlijke wens en dagelijkse realiteit. Dit zien we onder andere bij de private financiering van groene projecten en de vernieuwing van onderaf. Thema’s die bij het Groenfonds centraal staan bij het werken aan een financieel duurzame oplossing.”

Contactpersonen
Betrokken partijen

Provincies

Meer over Provincies