Kamerbrief over natuurinclusieve landbouw

11-07-2017

Staatssecretaris Van Dam (EZ) heeft de Tweede Kamer op 10 juli jl. middels een brief geïnformeerd over de ontwikkeling van natuurinclusieve landbouw in Nederland.

Natuurinclusieve landbouw is een ecologisch houdbare vorm van voedselproductie. Een fragment uit de brief:Jac. Meter van Nationaal Groenfonds: "Nationaal Groenfonds onderschrijft het belang van natuurinclusieve landbouw volledig en zet zich in om daar waar mogelijk, al dan niet samen met de huisbankier, agrariërs financieel te faciliteren om natuurinclusief te gaan werken. Inmiddels heeft zij al diverse projecten op deze wijze mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld Boerderij Eyckenstein. Het is nu van belang dat zowel de regering als de consument deze ontwikkeling/omschakeling ondersteunen en mogelijk te maken om een gezond evenwicht te verkrijgen tussen voedselproductie, voedselkwaliteit, biodiversiteit en leefomgeving."

Download hier de Kamerbrief over natuurinclusieve landbouw van 10 juli 2017.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw