Reactie op opinieartikel Cees Veerman in Trouw

08-08-2017

Dit weekend stond er een opiniestuk van Nationaal Groenfonds-voorzitter Cees Veerman en Wouter van der Weijden in Trouw, getiteld: 'Kies voor grondgebonden melkveehouderij'. Conclusie van het artikel: het klimaat is niet gebaat bij inkrimpen van de veestapel. Den Haag kan beter kiezen voor grondgebonden melkveehouders.

Bron: Trouw

Evenwicht tussen economie en ecologie

Nationaal Groenfonds is voorstander van een duurzame en natuurinclusieve landbouw die een optimaal evenwicht nastreeft tussen economie en ecologie. Pilots en onderzoek dienen aan te tonen wat de beste methodieken zijn.

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw