Rapport: Monitoring Biobased Economie in Nederland 2016

31-07-2017

Eerder deze maand verscheen het Rapport Monitoring Biobased Economie dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van EZ. Hieruit kwam naar voren dat de provincie Gelderland koploper is in de biobased economy in Nederland. In een biobased economie worden fossiele grondstoffen vervangen door 'groene' grondstoffen, oftewel biomassa.

Afval als nieuwe grondstof

Gedeputeerde Michiel Scheffer: 'Gelderland wil de groenste industrie van Nederland zijn door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten. Het RVO-rapport laat zien dat afval stukje bij beetje de nieuwe grondstof wordt in Gelderland.'Voorstander van een biobased economie

Jean-Paul Schaaij: 'Chapeau voor de provincie Gelderland. Nationaal Groenfonds moedigt de groei van biobased economie c.q. gebruik van biomassa als grondstof aan. Als Groenfonds richten wij ons met name op het gebruik van restromen uit de natuur voor de opwekking van elektriciteit, warmte en bio-energie (biogas). Voorbeelden hiervan zijn BECCbiogas en Bioblocks.'

In het rapport wordt terecht aandacht besteed aan financiering, aldus Schaaij. 'Wij zien dat ondernemers moeilijk financiering kunnen vinden als het innovatieve of kleine projecten betreft. Ook bedrijven die nog geen groot track record hebben, kampen met dit probleem. Dat is jammer. Het Groenfonds wil deze projecten en bedrijven graag faciliteren.'

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.