Startsein oprichting Amstelland Natuurzuivel

26-04-2018

Op 26 april werd in Ouderkerk aan de Amstel de samenwerkingsovereenkomst getekend die het startsein vormt voor de oprichting van een unieke melkfabriek: Amstelland Natuurzuivel. De boeren die straks de melk gaan leveren aan de fabriek spannen zich in voor de weidevogels in het gebied. Het Groenfonds financiert de apparatuur voor deze bijzondere zuivelfabriek.

Lees verder

Ondertekening oprichting Amstelland Natuurzuivel

Amstelland is een waardevol weidevogelgebied vlak bij Amsterdam, met circa 55 rundveehouders. Het is mede zo'n belangrijk weidevogelgebied dankzij de inspanningen van de agrarische natuurvereniging De Amstel en de boeren die zich inzetten voor de weidevogels. Door hun melk aan Amstelland Natuurzuivel te gaan leveren krijgen de boeren een iets hogere prijs voor hun melk, waardoor weidevogelbeheer nog aantrekkelijker wordt. 

De fabriek komt in een bestaand bedrijfspand in Ouderkerk aan de Amstel en ligt op nog geen 3 kilometer van het centrum van Amsterdam. De producten van de fabriek worden geleverd aan lokale partijen in en rond de stad. Hierdoor gaat ook de ecologische voetafdruk van de bedrijven omlaag. Zo laten alle samenwerkende partijen zien dat ecologie en economie hand in hand kunnen gaan.

Het Groenfonds financiert de apparatuur voor de zuivelfabriek. Voor het Groenfonds past dit project goed binnen onze ambitie om natuurinclusieve landbouw verder te stimuleren met onze financieringen. We vragen als samenleving van de boer dat deze de natuur meer betrekt bij zijn bedrijfsvoering. Daarnaast moet een boer zorgen voor koeien, vogels, bloemen en vlinders in de wei, zodat wij hiervan kunnen genieten. Dit project geeft consumenten de mogelijkheid om hieraan mee te helpen en actief een bijdrage te leveren aan natuurinclusieve landbouw door straks de producten van Amstelland Natuurzuivel te kopen.

De door melkveehouders opgerichte coöperatie Amstelgoed Natuur Zuivel werkt in dit project samen met Vogelbescherming Nederland, stichting Commonland en de stichting DAN.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Agrariers

Meer over Agrariers

Provincies

Meer over Provincies

Gemeenten

Meer over Gemeenten

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen