Tip: Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland

31-05-2018

Op maandag 18 juni organiseren LandschappenNL, BoerenNatuur en LTO-Nederland de ‘Inspiratiedag Natuur inclusief Platteland’. Een interactieve dag waarin belangrijke vraagstukken rondom natuurinclusieve landbouw centraal staan: Hoe kunnen we gezond voedsel blijven produceren, met een economisch rendabele landbouw, in een natuurrijk, mooi landschap? De uitdaging hierbij is samenwerken. Naast landbouw komen ook vraagstukken rondom duurzaamheid en de kwaliteit van het platteland aan bod.

Workshop financiering natuurinclusieve landbouw
Collega’s Dick Boddeus en Jac. Meter geven een informatieve workshop over de financieringsmogelijkheden van natuurinclusieve boeren aan de hand het verhaal van natuurboer van Jacob Beeker. Hoe natuur en landbouw elkaar kunnen versterken en de vele voordelen die dat oplevert: voor mens én natuur. Zij vertellen u meer over financiering, co-financiering en welke rol het Groenfonds daarbij kan spelen.

Kom dus ook als u overweegt om u (meer) inte zetten voor natuurinclusieve landbouw!

Meer informatie
Kijk hier voor meer informatie over deze dag en de inschrijvingsmogelijkheden.

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company: cranberryteelt voor natuurontwikkeling

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw