Start Sustainable Food Initiative

14-08-2017

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) ondertekende eind juni met voedselproducenten en kennisinstellingen een verklaring voor de start van het Sustainable Food Initiative. De verklaring is gericht op onderzoek naar duurzame oplossingen voor de toekomstige vraag naar voedsel. Op die manier wordt de voedselproductie op de lange termijn klimaatneutraal. Het initiatief wordt breed gedragen door bedrijven, kennisinstellingen en overheden. De verklaring is van belang voor de verduurzaming van voedselproductie: voldoende, veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen (bron: www.voedselagenda.nl)

Bron: voedselagenda.nl

Jean-Paul Schaaij: "Nationaal Groenfonds is van mening dat juist op het snijvlak van landbouw en natuur kansen liggen om kwaliteit toe te voegen aan de groene leefomgeving. Zowel door natuurinclusieve bedrijfsvoering als door de verduurzaming van bestaande productiemethoden. Met meerwaarde voor de genoemde sectoren, maar ook voor een brede leefbaarheid van een gebied. Dit vraagt om een doelgericht investeringsbeleid dat zich zowel richt op versnellen (van bestaande en succesvolle initiatieven) als op vernieuwing. Als Groenfonds richten wij ons op beide groepen en in het bijzonder op de - veelal kleinschalige - vernieuwing van onderaf. Want ieder groot succes is klein begonnen."

Basis voor gezonde ecologie en economie

"Om die reden zet Nationaal Groenfonds zet zich in voor natuurinclusieve en duurzame landbouw. Dat is de basis voor een gezonde ecologie, maar ook voor een gezonde economie. Hoopgevend is het dat de 'captains of industry' in deze verklaring aangeven bereid te zijn om dit streven naar duurzaamheid vanuit ondernemerschap en maatschappelijke meerwaarde aan te pakken en dat zij het zelfs uitgangspunt van handelen te maken. Een goed initiatief dus, dat Nationaal Groenfonds graag onder de aandacht brengt."