Vogelvriendelijke melk Boeren van Amstel

03-05-2019

De koeien van half april tot half oktober in de wei, veel aandacht voor weidevogels en lokaal geproduceerde en geleverde melkproducten. Dat is kort samengevat waar de boeren van de Coöperatie Amstelgoed Natuurzuivel(ANZ) voor gaan. De coöperatie bestaat uit zo'n twintig agrarische bedrijven in de regio Amstelland en ze werken nauw samen met Vogelbescherming Nederland en Wij.land.  Zij namen het initiatief om gezamenlijk een melkfabriek op te zetten voor de productie van streekzuivelproducten voor Amsterdam en omstreken.

De bijzondere kwaliteit streekzuivel - bekend onder de naam Boeren van Amstel - wordt geproduceerd op minder dan 5 kilometer afstand van de consument. Door die korte keten krijgt de boer meer geld en hoeft hij minder intensief te boeren. In plaats daarvan kan de boer zich extra inzetten voor het behoud en herstel van het bijzondere landschap in Amstelland. En dat is goed voor de biodiversiteit, met name voor de weidevogels. 

Financiering van dit bijzondere project was een uitdaging. Een klein melkfabriekje dat tegenover zuivelgiganten staat. Het Nationaal Groenfonds zag de toegevoegde waarde voor boeren, consumenten, koeien en weidevogels en financierde dit bijzondere project. Nu is de fabriek operationeel en de eerste afnemers zijn gecontracteerd. Alle reden voor een feestje met een goed glas melk. En een mooi artikel over deze biodiverse melkfabriek in NRC. 

Lees het artikel uit NRC


De financiering van het Groenfonds van Boeren van Amstel draagt ook bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de Verenigde Naties, met name de verantwoorde en duurzame consumptie en productie en bescherming en herstel van ecosystemen en behoud van biodiversiteit.

Landcoöperatie De Hooilanden: duurzaam boeren

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Boerderij Eyckenstein: natuurinclusieve landbouw

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

Betrokken partijen

Agrariers

Meer over Agrariers

Werkterreinen

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur