Voordeel voor boer en natuur met groen verkavelen

24-08-2016

Door meteen rekening te houden met natuur bij een kavelruil kan er sneller effectief grond geruild worden. Onze financieringsspecialist Jac. Meter legt uit. 

Bron: Boerderij Vandaag, augustus 2016

Met grond van overheden en geld vanuit het Nationaal Groenfonds is het mogelijk meer rekening te houden met natuurdoelen bij kavelruil. Er zijn volgens Jac. Meter van dit fonds al op een paar plaatsen goede ervaringen opgedaan met zogenoemde groene kavelruil. Bijvoorbeeld in de kavelruil Groot-Wilnis en Vinkeveen in de provincie Utrecht waar 60 hectare nieuwe natuur is gerealiseerd tot tevredenheid van alle betrokken partijen. Een ander project waar hij als financieringsspecialist Natuur en Landschap bij betrokken was is de Kavelruil Arkemheen op de grens van Gelderland en Utrecht bij Amersfoort.

Overheidsgrond als belangrijk smeermiddel 

Overheidsgrond kan een belangrijk smeermiddel zijn om een groene kavelruil vlotter te laten verlopen. Meter doelt daarbij op tienduizenden hectares die nog in bezit zijn van provincies en andere overheden. Die grond was bestemd voor de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) die sinds een paar jaar is omgezet in het kleinere Nationaal Natuurnetwerk (NNN).

Meter: "Als die grond onder voorwaarden ingezet kan worden kunnen knelpunten makkelijker opgelost worden. In Groot Wilnis was bijvoorbeeld een voorwaarde dat boeren die 2 hectare grond kochten binnen de kavelruil daarvoor in ruil een hectare natuur moesten ontwikkelen. Dat was een belangrijke steun in de rug voor het hele project."

Financiering via Nationaal Groenfonds 

Een ander smeermiddel is de financiering via het Nationaal Groenfonds. Dat kan via meefinancieren, zoals bij aankoop van grond van overheden onder voorwaarden. Meter: "Wij kunnen als groot financieringsfonds op het gebied van natuur werken met aantrekkelijke tarieven en voorwaarden." Een mogelijkheid is ook dat subsidies voor functieverandering van percelen meteen bij de grondruil via de notaris vastgelegd kunnen worden. Zonder voorfinanciering door het Groenfonds duurt dat doorgaans veel langer en moeten de partijen dat zelf voorfinancieren.

Volgens Meter ligt de toegevoegde waarde van het Groenfonds in al die onderdelen: "Het proces begeleiden met inzet van ons netwerk en financiële middelen."

Aflossingen inzetten voor nieuwe financieringen 

De financiering door het Groenfonds gebeurt in feite uit het eigen vermogen van het fonds. Daarvoor is een totaal bedrag van circa €65 miljoen beschikbaar uit een zogenoemd Revolverend Fonds, aflossingen worden weer ingezet voor nieuwe financieringen. In principe wordt daarbij een aflossingstermijn van 10 jaar gehanteerd, maar bij grond kan dat ook langer zijn.

Volgens Meter kan het Groenfonds bij grote projecten ook fungeren als bank. "Het geld komt dan van de kapitaalmarkt en het Groenfonds financiert dan bijvoorbeeld samen met de eigen bank van de boer."

Werkterreinen

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen