Windpark Windkracht 6 in werking

06-09-2018

Op 5 september is het windpark van Windkracht 6 bij Vlissingen in werking gesteld. Het Groenfonds financiert dit park samen met BNG Bank. De aanleg van het windpark verliep zo voorspoedig dat de inwerkingstelling zelfs een paar maanden eerder is dan gepland. 

Met een druk op de knop werd de turbine in werking gesteld

De 3 Enercon E70 turbines zullen 7 MW genereren. Door de meest moderne technische oplossingen wordt verwacht dat deze turbines 52% efficiency kunnen gaan halen. Dat betekent dat deze molens 52% van de ontvangen wind direct omzetten in elektriciteit en dat is ongekend hoog. De Zeeuwse windenergie komt ook terecht bij Zeeuwse huishoudens en bedrijven. 

Wij feliciteren Windkracht 6 met het behaalde succes!

Meer over Windkracht 6

 

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Biogas Leeuwarden: nieuw leven in mestvergistingsinstallatie

De mestvergistingsinstallatie krijgt op innovatieve wijze nieuw leven.

Betrokken partijen

Duurzame Ondernemers

Meer over Duurzame Ondernemers

Gemeenten

Meer over Gemeenten

het Rijk

Meer over het Rijk

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Duurzame energie

Meer over Duurzame energie