Bestuur in het kort

Drs. M. (Menno) Snel begon zijn carrière bij het ministerie van Financiën. Via een aantal (internationale) functies werd Snel in 2016 CEO van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), waar hij vertrok om Staatssecretaris van Financiën te worden in het kabinet Rutte III. Na zijn Staatssecretarisschap bekleedde Snel diverse bestuurlijke functies, waaronder het voorzitterschap van Element NL, de branchevereniging van de olie- en gasbedrijven in Nederland. In zijn rol als onafhankelijk voorzitter zette Snel zich in deze functie in voor de transitie naar duurzame energiebronnen. Snel is momenteel partner van Hague Corporate Affairs, voorzitter van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau gelieerd aan D66 en voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Snel is sinds eind 2023 voorzitter van het Groenfonds. 

Drs. L. (Liesbeth) van Tongeren was jarenlang actief als bestuurder bij Greenpeace Nederland, waar zij zich met name bezighield met de financiële zaken. In 2010 werd Van Tongeren gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks, waar zij onder andere woordvoerder klimaat, energie, milieu en economische zaken was. In 2018 werd Van Tongeren wethouder in Den Haag, waar zij zich wederom bezighield met duurzaamheid en de energietransitie. De laatste jaren bekleedt Van Tongeren een aantal adviesfuncties waaronder plaatsvervangend voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage, Utrecht en Lid van de Raad van Commissarissen van OostNL, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel. Van Tongeren is sinds eind 2023 bestuurslid van het Groenfonds. 

Drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker CFA is sinds februari 2016 bestuurslid van het Nationaal Groenfonds. Vanuit die rol maakt mevrouw Bakker ook deel uit van de Financiële Commissie van het Groenfonds. Mevrouw Bakker was tot november 2019 Senior Finance Manager bij de Wereldbank, een organisatie van de Verenigde Naties in Washington DC die zich richt op het verlenen van financiële steun voor zaken van publiek/maatschappelijk belang. Zij heeft bij de Wereldbank ook eerder aan diverse natuur-, landschaps- en duurzaamheidsprojecten gewerkt. Van september 2020 tot het moment van overname door een andere beleggingsinstelling in mei 2021 was mevrouw Bakker tevens ‘independent director’ voor BMO Funds Inc. In die rol hield zij toezicht op de particuliere beleggingsfondsen in de VS van de Canadese Bank of Montreal, en was ze lid van de Audit en Nomination Committees van BMO Funds Inc. Daarnaast is zij lid van de Board of Directors en sinds februari 2017 voorzitter van de Audit Committee van de Grameen Foundation (GFUSA) in Washington DC. GFUSA ontwikkelt en financiert innovatieve toepassingen van technologie in onder meer de landbouw ter ondersteuning van klimaatadaptatie in Azië en Afrika.

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw is  in januari 2018 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds en is door het Rijk benoemd. De heer De Leeuw is voormalig lid van de Tweede Kamer (1986-1991) en was als Directeur-Generaal en Secretaris-Generaal verbonden aan verschillende ministeries en de Voedsel- en Warenautoriteit. De heer De Leeuw bekleedt verschillende (toezichthoudende) functies, waaronder het voorzitterschap van het College van Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen & Biociden (tot 1 juli 2022), het bestuur van de stichting COVA alsmede het bestuur van de stichting SKV. Ook is hij bestuursvoorzitter van IZZ, bestuurslid van de beheersstichting Qlip (kwaliteitsborging van agrofood), vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaid en lid van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).

Drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard is in februari 2018 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds in de rol van penningsmeester en door de gezamenlijke provincies benoemd. De heer Goudswaard was tot medio 2017 werkzaam als algemeen directeur bij ASN Bank. Naast zijn bestuursfunctie bij het Nationaal Groenfonds is de heer Goudswaard onder meer lid van het bestuur van Pensioenfonds SNS Reaal, Fonds21, Stichting Fair Capital Impact Fund en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hersenstichting. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van Triple Jump B.V., een impactgerichte beleggingsbeheerder die verantwoorde investeringsmogelijkheden biedt in ontwikkelingslanden.

S.D. (Suze) Gehem MSc is sinds juli 2021 bestuurslid van het Nationaal Groenfonds en is benoemd door het Rijk en de gezamenlijke provincies. Mevrouw Gehem zet zich met haar organisatie De Groene Grachten in voor de verduurzaming van monumentale gebouwen en gebieden. Zij is mede oprichter van Rooftop Revolution, een stichting die nieuwe natuurgebieden bovenop daken ontwikkelt. Daarnaast is zij oprichter van Green Light District, een stichting die zich bezighoudt met de verduurzaming van de historische binnenstad van Amsterdam. Door haar werkzaamheden heeft Suze Gehem veel inhoudelijke vakkennis en ervaring op het gebied van verduurzaming, energiebesparing, duurzame energieopwekking en circulariteit en het terugbrengen van biodiversiteit in de stad. Vanaf juli 2022 is mevrouw Gehem lid van de Remuneratie- en benoemingscommissie van het Nationaal Groenfonds.