Bestuur in het kort

Prof dr. C. (Cees) Veermanis sinds december 2014 voorzitter van het Nationaal Groenfonds. De heer Veerman is emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en Wageningen University & Research, met als aandachtsgebied duurzame plattelandsontwikkeling vanuit Europees perspectief. De heer Veerman was van 1997 tot 2002 voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universitair Research Center en van 2002 tot 2007 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tussen 2009 en 2013 was de heer Veerman voorzitter van de Vereniging Natuurmonumenten. Thans is de heer Veerman bij de EU voorzitter van de Mission Board Soil health and Food. Daarnaast vervult hij een aantal (toezichts-) functies in de profit en non-profit sector, waaronder Zweegers Equipment Groep en Fagoed.

Mr. drs. J.W.E. (Liesbeth) Spies is in 2015 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds en conform de statuten na twee termijnen afgetreden op 1 maart 2023. Zij was door de gezamenlijke provincies benoemd. Mevrouw Spies is sinds 2014 burgemeester van de gemeente Alphen aan den Rijn. Mevrouw Spies was van 2011 tot 2013 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de periode 2002-2010 was zij Tweede Kamerlid voor het CDA en in 2010-2011 waarnemend partijvoorzitter. In 2011 was mevrouw Spies gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. Zij bekleedt een aantal bestuursfuncties, waaronder voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Reclassering Nederland.

Drs. M.H.R. (Marie-Renée) Bakker CFA is sinds februari 2016 bestuurslid van het Nationaal Groenfonds. Vanuit die rol maakt mevrouw Bakker ook deel uit van de Financiële Commissie van het Groenfonds. Mevrouw Bakker was tot november 2019 Senior Finance Manager bij de Wereldbank, een organisatie van de Verenigde Naties in Washington DC die zich richt op het verlenen van financiële steun voor zaken van publiek/maatschappelijk belang. Zij heeft bij de Wereldbank ook eerder aan diverse natuur-, landschaps- en duurzaamheidsprojecten gewerkt. Van september 2020 tot het moment van overname door een andere beleggingsinstelling in mei 2021 was mevrouw Bakker tevens ‘independent director’ voor BMO Funds Inc. In die rol hield zij toezicht op de particuliere beleggingsfondsen in de VS van de Canadese Bank of Montreal, en was ze lid van de Audit en Nomination Committees van BMO Funds Inc. Daarnaast is zij lid van de Board of Directors en sinds februari 2017 voorzitter van de Audit Committee van de Grameen Foundation (GFUSA) in Washington DC. GFUSA ontwikkelt en financiert innovatieve toepassingen van technologie in onder meer de landbouw ter ondersteuning van klimaatadaptatie in Azië en Afrika.

Ir. J.F. (Johan) de Leeuw is  in januari 2018 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds en is door het Rijk benoemd. De heer De Leeuw is voormalig lid van de Tweede Kamer (1986-1991) en was als Directeur-Generaal en Secretaris-Generaal verbonden aan verschillende ministeries en de Voedsel- en Warenautoriteit. De heer De Leeuw bekleedt verschillende (toezichthoudende) functies, waaronder het voorzitterschap van het College van Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen & Biociden (tot 1 juli 2022), het bestuur van de stichting COVA alsmede het bestuur van de stichting SKV. Ook is hij bestuursvoorzitter van IZZ, bestuurslid van de beheersstichting Qlip (kwaliteitsborging van agrofood), vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Cordaid en lid van het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEA).

Drs. E.P. (Ewoud) Goudswaard is in februari 2018 toegetreden tot het bestuur van het Nationaal Groenfonds in de rol van penningsmeester en door de gezamenlijke provincies benoemd. De heer Goudswaard was tot medio 2017 werkzaam als algemeen directeur bij ASN Bank. Naast zijn bestuursfunctie bij het Nationaal Groenfonds is de heer Goudswaard onder meer lid van het bestuur van Pensioenfonds SNS Reaal, Fonds21, Stichting Fair Capital Impact Fund en voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hersenstichting. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen van Triple Jump B.V., een impactgerichte beleggingsbeheerder die verantwoorde investeringsmogelijkheden biedt in ontwikkelingslanden.

S.D. (Suze) Gehem MSc is sinds juli 2021 bestuurslid van het Nationaal Groenfonds en is benoemd door het Rijk en de gezamenlijke provincies. Mevrouw Gehem zet zich met haar organisatie De Groene Grachten in voor de verduurzaming van monumentale gebouwen en gebieden. Zij is mede oprichter van Rooftop Revolution, een stichting die nieuwe natuurgebieden bovenop daken ontwikkelt. Daarnaast is zij oprichter van Green Light District, een stichting die zich bezighoudt met de verduurzaming van de historische binnenstad van Amsterdam. Door haar werkzaamheden heeft Suze Gehem veel inhoudelijke vakkennis en ervaring op het gebied van verduurzaming, energiebesparing, duurzame energieopwekking en circulariteit en het terugbrengen van biodiversiteit in de stad. Vanaf juli 2022 is mevrouw Gehem lid van de Remuneratie- en benoemingscommissie van het Nationaal Groenfonds.