Greenports

De vraag naar duurzaamheidsoplossingen stijgt. Ook binnen tuin- en landbouwclusters als de Greenports. (Nieuwe) groene initiatieven komen echter vaak moeilijk van de grond en financiering is vaak moeilijk te vinden omdat reguliere banken het risico niet of nauwelijks aan durven. Nationaal Groenfonds kan daarbij helpen.

Financieren van duurzaamheidsmaatregelen binnen Greenports

Nationaal Groenfonds heeft ruim twintig jaar ervaring met het financieren van verduurzamingsmaatregelen zoals groene innovatie, klimaatadaptie en energietransitie. Met kennis van groen én geld bieden wij ondersteuning aan Greenports bij het realiseren van deze duurzaamheidsdoelen.

Wij bieden financiering voor:

  • Het verbeteren van de kavelstructuur
    Denk hierbij aan het herstructureren en/of moderniseren van het grondgebied. Dit is een doorlopend proces dat een eigen financieringsbehoefte kent. Het financieren van deze processen behoort tot de kernactiviteiten van het Groenfonds. Ons maatwerk versnelt de versterking van de grondstructuren en maakt bedrijfsverplaatsingen mogelijk.

  • Het verduurzamen van productieketens
    Door hergebruik van restwarmte, hergebruik van afvalstoffen van de sector tot meststof, energie, water of een nieuw product kunnen productieketens binnen een Greenport duurzamer worden. Deze innovaties dragen bij aan de door Nederland beoogde energietransitie, CO2-reductie, fijnstofafvang, klimaatadaptatie en circulaire economie. Voor het versnellen van deze verduurzaming bieden wij toegang tot ons netwerk van ervaren en succesvolle partners (investeerders/ financiers).

Daarnaast helpen wij duurzame ondernemers binnen een Greenport met:

  • Het financieren van innovatieve groene projecten
    Het financieren van individuele bedrijven die als koploper willen vernieuwen en maatschappelijk impact nastreven. Denk hierbij aan duurzame energietechnieken, of waterhuishoudingbeheer zoals waterbuffering of -zuivering, teelt op water of verticale tuinbouw. De ondernemer kan voor dergelijke projecten rechtstreeks financiering aanvragen bij het Groenfonds.

Meer informatie

Wilt u meer weten over financiering van duurzaamheidsmaatregelen binnen Greenports? Neem dan contact met ons op.


Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Groene daken

Meer over Groene daken