Duurzame Ondernemers

Onze groene leefomgeving staat onder druk. Kwaliteit van bodem, water en lucht vragen om verbetering. In veel (stedelijke) gebieden neemt de biodiversiteit af terwijl hittestress en wateroverlast toenemen. De vraag naar duurzame energievormen stijgt. Innovatieve ondernemers komen met vernieuwende concepten om deze en andere uitdagingen op te pakken. Zij merken echter dat nieuwe technieken en initiatieven lastig financierbaar zijn.

Het Groenfonds helpt

Nationaal Groenfonds heeft ruim twintig jaar ervaring met het financieren van projecten voor natuur en landschap. De laatste jaren hebben we ook veel ervaring opgedaan met het financieren van innovatieve projecten als biomassa, algenteelt etc. Kijk bij projecten voor enkele voorbeelden.

Realisatie van uw project

Heeft u een concept dat verdienvermogen genereert voor natuur en landschap? Ontwikkelt u maatregelen of technieken die bijdragen aan de verbetering van bodem en waterkwaliteit? Of werkt u aan vernieuwend gebruik van reststromen uit natuur en landschap? Voor deze en andere projecten kunt u bij het Groenfonds terecht voor financiering en advies. Zo versnellen wij samen de realisatie van uw project en daarmee een kwaliteitsslag voor de groene leefomgeving op weg naar een biobased economy.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de financieringsmogelijkheden bij het Groenfonds? Neem dan contact op met Willem Meijers via 06 51 97 68 30, of Emile Peters via 06 29 60 46 08.

Gerelateerd nieuws

Voorloper in geothermie draait volop

Ammerlaan The Green Innovator geothermie financiering Nationaal Groenfonds Gemeente Pijnacker

Noria: innovatieve aanpak plasticprobleem

Noria financiering Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) Nationaal Groenfonds

Noot Personenvervoer: zero emission

Noot Personenvervoer: Zero emission personenvervoer in Amersfoort en omgeving

Value Maritime: uniek reinigingssysteem voor reders

Value Maritime: uniek reinigingssysteem voor reders die willen vergroenen

Windkracht 6: nieuwe windmolens Zeeland

Windkracht 6: meer Zeeuwse bedrijven over op windenergie

Primco Lelystad: duurzaam verwarmen

Primco in Lelystad: ‘Dit helpt bij een gasloze toekomst’

Groenfondsklant verhuurt energiesystemen

Verduurzaming voor particulieren: HalloStroom haalt belemmeringen weg

Rooftop Energy: zonnepanelen voor bedrijven en organisaties

Zonnecentrales op het dak: vanaf dag 1 duurzaam rendement!

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Energiecentrale BECC: winst natuur en milieu

Groene energie opwekken door gebruik te maken van houtsnippers en bosafval.

Umincorp: zuiver plastic

Plasticafval op een hoogwaardig wijze scheiden. Beter voor ons milieu.

AlgaSpring: microalg in strijd tegen overbevissing

Investering helpt algenkweker AlgaSpring over het kantelpunt.

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Circulaire economie projecten

Meer over Circulaire economie projecten

Groene daken

Meer over Groene daken