Provincies

Nationaal Groenfonds is de groene investeringsmaatschappij die de verschillende provincies ondersteuning biedt bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van natuur, landschap en duurzaamheid.

Financiering projecten

Het Groenfonds reikt de provincie en haar medewerkers de helpende hand bij financiering van diverse projecten. Wij weten als geen ander dat bijna elk provinciaal project (van enige omvang) te kampen krijgt met enkele financieringsproblemen. In veel gevallen lopen in- en uitgaande geldstromen namelijk niet parallel. De kost gaat voor de baat uit en dus is een vorm van voorfinanciering noodzakelijk bij uw projecten.

(Voor)financiering

Bent u, als provinciaal medewerker, op zoek naar een partij die een project (omtrent bijvoorbeeld energietransitie) kan (voor-) financieren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u namelijk graag op weg met behulp van voorfinanciering of financiering. 

Innovatiefonds

Wilt u een project opzetten vanuit een speciaal innovatiefonds en heeft u iemand nodig die het project beoordeelt en advies uitbrengt over aanvullende financieringsmogelijkheden? Dan bent u bij het Groenfonds aan het juiste adres. Het Groenfonds is namelijk niet alleen een financieringspartner. Het Groenfonds is ook adviseur en beheerder.

Duurzaam investeren

Wilt u duurzaam investeren, maar heeft u de juiste co-financier en/of adviseur nog niet gevonden? Neem dan contact op met Ralph Scholtz via 06 53 92 08 12 of stuur een e-mail.

Gerelateerd nieuws
Contactpersonen

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Herinrichting Hunzedal: Ecologische Hoofdstructuur realiseren

Financiering biedt kansen voor natuur én boeren.

Marker Wadden: biodiversiteit Markermeer verbeteren (met eilanden)

Van slib naar groen gebied, compleet met moerasplanten, riet en biezen.

Werkterreinen

Innovatie

Meer over Innovatie

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw