Terreinbeherende organisaties

Voor het duurzaam beheren en ontwikkelen van grote aaneengesloten natuurgebieden en Nationale Parken is in toenemende mate ondernemerschap vereist. Hierbij moet er nagedacht worden over nieuwe verdienmodellen en creatieve financieringsoplossingen. Nationaal Groenfonds kan hierbij met u meedenken.

Een rendabel verdienmodel opzetten

Met kennis van groen én geld bieden wij ondersteuning aan terreinbeheerders bij het rendabel ontwikkelen en beheren van natuurterreinen in Nederland. Met ruim 20 jaar ervaring zijn wij de financieringsspecialist als het gaat om (voor-) financieren van beschikbare grond, het financieren van nieuwe rendabele verdienmodellen en financieren van groen ruilen.

Financieringsmogelijkheden

Er zijn meerdere aspecten en soorten projecten waarmee het Nationaal Groenfonds u kan ondersteunen. Denk hierbij onder andere aan:

  • Het Nationaal Groenfonds kan de aankoop van een stuk grond voorfinancieren. Hierdoor kan een Terreinbeherende Organisatie (TBO) grond aankopen op het moment dat deze beschikbaar is, zonder te hoeven wachten op geld dat op termijn beschikbaar komt. Zo versnellen we het proces van aankoop van gronden waar natuur gerealiseerd gaat worden en/of ruilgronden om elders natuurgrond te verkrijgen.
  • Wij kunnen groenverklaringen aanvragen en eventueel groen geld verstrekken tegen  gunstige voorwaarden. Het Nationaal Groenfonds is een van de weinige partijen in Nederland die groenverklaringen kan aanvragen. Dat kan voor natuurprojecten maar bijvoorbeeld ook voor duurzame energie en andere duurzame ontwikkelingen.
  • Het Nationaal  Groenfonds kan de kas in beheer houden, geoormerkte gelden van diverse partijen stallen voor doelen van de TBO, deze op het juiste moment uitbetalen en verslaglegging goed organiseren. Hierbij zijn wij een onafhankelijke financiële partij en ontzorgen wij de TBO en andere betrokken partijen.
  • Wij dragen zorg voor de financiering van nieuwe verdienmodellen, die betrekking hebben op duurzame energie, recreatieve voorzieningen etc. Dit al dan niet in combinatie met een groenverklaring. Door nieuwe ontwikkelingen meer risicodragend te financieren, zal een TBO op termijn geld gaan verdienen om het beheer en onderhoud van natuur en landschap in de toekomst te kunnen blijven bekostigen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij het Nationaal Groenfonds? Neem dan contact op met Rob van Eijck via 06 21 39 80 21 of e-mail.

Gerelateerd nieuws

Schaap Bioenergie: verbeterde biovergister

Het bedrijf Schaap Bioenergie werkt aan het verbeteren van de technologie van biovergisters.

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Werkterreinen

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen