Tuinders

Duurzaam ondernemen in de tuinbouw

Het belang van duurzaam ondernemen neemt toe, ook in de Nederlandse tuinbouw. Er komen steeds strengere wettelijke duurzaamheidseisen, maar ook de consument stelt hogere eisen aan de producten. Alle partijen in de tuinbouwsector voelen de urgentie en delen de ambitie om door middel van innovatie en duurzaamheid een toonaangevende internationale sector te zijn en blijven.

Nationaal Groenfonds wil de Nederlandse tuinbouw ondersteunen in deze ambitie door duurzaamheidsmaatregelen in de tuinbouw te financieren. Om deze mogelijk te maken zijn we bereid meer financiële risico’s te dragen dan traditionele financiers. Bijvoorbeeld door het offreren van risicodragende (achtergestelde) leningen, vaak in co-financiering met andere financiers. Elke door het Groenfonds gefinancierde euro leidt gemiddeld tot 4,2 euro aan private co-financiering. Hierdoor vinden projecten sneller doorgang.

Nationaal Groenfonds financiert projecten die een positief impact hebben op de kwaliteit van de groene leefomgeving in Nederland, onder meer:

  • Duurzame energieprojecten: Projecten die de afhankelijkheid van fossiele brandstof en de CO2-emissie verminderen : van geothermie tot biomassa. Door het financieren van risicodragend kapitaal van levensvatbare projecten kan de energietransitie worden versneld.

  • Circulaire projecten: Rendabele projecten die streven naar gesloten kringlopen en minder afval.

  • Cooperaties die maatschappelijke doelen willen realiseren op vlak van waterkwaliteit, energietransitie (bv. warmte of zon), herstructurering van grond met een meerwaarde voor natuur en landschap. Nationaal Groenfonds richt zich op die coöperaties die meer en sneller willen realiseren dan wettelijk is vereist.

Meer informatie

Wilt u meer weten over financiering van duurzaamheidsmaatregelen in de tuinbouw? Neem dan contact met ons op.

LKP Plants: duurzame bromeliakweker

LKP Plants: kweker van bromelia’s verduurzaamt. Minder gas, minder CO2

Werkterreinen

Duurzame tuinbouw

Meer over Duurzame tuinbouw