Christiaan Couperus

Investment manager

06 2833 0234idl@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Ik ben Christiaan Couperus en werkzaam als Investment Manager voor het Nationaal Groenfonds. Vanuit mijn rol als Investment Manager mag ik me bij het Groenfonds bezig gaan houden met het beheer van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw.

Na mijn opleiding Bos- en Natuurbeheer ben ik aan de slag gegaan bij de Rabobank waar ik in verschillende rollen agrarische en MKB ondernemers heb mogen ondersteunen met het realiseren van hun plannen. De laatste 10,5 jaar heb ik daardoor uitgebreide financieringskennis opgedaan in zowel de agrarische als aanverwante sectoren. Deze financieringskennis en het netwerk dat ik in die jaren heb opgebouwd, vormen een goede basis om me met het Investeringsfonds Duurzame Landbouw in te gaan zetten voor een duurzamere landbouw in Nederland. 

Door de jaren heen ben ik al veel agrariërs tegengekomen die werken aan de transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Of het nou gaat om een betere bodem, het sluiten van een kringloop of het duurzaam opwekken van eigen energie, alle stappen we die nemen op dit vlak zijn belangrijk voor een gezonde toekomst. 

Met de overstap naar het Groenfonds heb ik nu de kans om heel direct een bijdrage te leveren aan de financiële kant van deze plannen. Het vinden van voldoende financiering voor verduurzaming van de landbouw is namelijk niet altijd even makkelijk. Namens het Groenfonds ben ik daarom graag je financiële partner die je op weg helpt naar (nog) meer duurzaamheid.

Expertises

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Duurzame tuinbouw

Meer over Duurzame tuinbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Contactpersoon voor

Agrariers

Meer over Agrariers

Tuinders

Meer over Tuinders