Dorit Bouwman

Adviseur (marketing-)communicatie

06 22 48 67 80d.bouwman@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Bij het Groenfonds ben ik verantwoordelijk voor de communicatie . Binnen en buiten mijn werk zet ik mij op mijn eigen terrein in voor verbetering van de groene leefomgeving, zowel voor landbouw, natuur en landschap en voor andere duurzame ontwikkelingen op het gebied van energie en circulaire economie. Ik vind het belangrijk dat mensen weten wat er op dat vlak allemaal gebeurt, in Nederland in het algemeen en bij de projecten die we met het Groenfonds (mede) financieren in het bijzonder. Mijn werk als communicatie adviseur past daar helemaal bij. 

In het verleden heb ik ook gewerkt voor onder andere het Nationaal Restauratiefonds. Erfgoed en cultuurhistorie zijn in Nederland onlosmakelijk verbonden met onze groene leefomgeving. Juist de verbinding tussen natuur, landschap en cultuurhistorie maakt het verhaal van een gebied. Die verhalen zijn een mooi uitgangspunt om draagvlak te krijgen, voor behoud én voor duurzame ontwikkelingen.

Mijn nevenactiviteiten passen ook in deze lijn. Met het bestuur van de Stichting Erfgoedlab zetten we ons in voor vernieuwingen en kennisdeling binnen de erfgoedsector. En waar we bij het Groenfonds als financier toch vaak op enige afstand bezig zijn met projecten en ontwikkelingen, kom ik door mijn werk als vrijwilliger bij Vogelopvang Soest heel rechtstreeks in contact met de bewoners van natuur en landschap. 

Kino Rotterdam: klimaatadaptieve tuin

Klimaatadaptatie: groen in de stad helpt!