Jac. Meter

Financieringsspecialist natuur & landschap

06 53 59 21 93jac.meter@nationaalgroenfonds.nlLinkedIn profiel

Mijn naam is Jac. Meter, ik ben financieringsspecialist Natuur & Landschap en draag bij door kennis, netwerk en financiering aan het tot stand komen van “projecten” met een meerwaarde voor Natuur & Landschap. Mijn belangrijkste aandachtsgebieden zijn Terrein Beherende Organisaties, Landgoedeigenaren en Agrariërs die natuur ontwikkelen/beheren.

Mijn opleiding en ervaring combineren op een bijzondere wijze mijn voorliefde voor natuur, mensen en het tot stand brengen van (groene)doelen met een maatschappelijk belang. Na 10 jaar als docent Biologie en Landbouwvakken in het agrarisch onderwijs te hebben gewerkt heb ik de overstapgemaakt naar een lokale Rabobank waar ik het bankvak heb geleerd en vele jaren in diverse functies in het managementteam heb gezeten. Daarna heb ik beide aandachtsgebieden gecombineerd en ben namens 5 Rabobanken 4 jaar actief geweest bij de uitvoering van de reconstructie (natuur en landbouw) in de Gelderse Vallei en Eemland. Vanuit die rol werd ik gevraagd het Nationaal Groenfonds te komen versterken, juist op het moment dat er vanuit de overheid meer aandachtkwam voor private initiatieven die een bijdrage konden leveren aan de realisatie van de publieke natuuropgave.

Ik ben intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan Natuur & Landschap. Voor mij is dit de plek waar ik rust en inspiratie vind, als natuurgids en trainer/coach, maar ook als ouder breng ik deze voorliefde graag over. Ik draag graag mijn steentje bij aan een leefbare wereld voor de toekomst en ons nageslacht.

Gedrevenheid, creativiteit en relatiegericht zijn al vele jaren mijn kerncompetenties. Mooi is het om deze eigenschappen te kunneninzetten om aanvragers te helpen hun groene dromen te realiseren niet vanuit belemmeringen maar juist van kansen. Mijn (mensen)kennis en netwerk is daarbij steeds weer belangrijk.

Gerelateerd nieuws
Expertises

Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Meer over Natuurinclusieve kringlooplandbouw

Agrarische natuur

Meer over Agrarische natuur

Grondaankoop

Meer over Grondaankoop

Bedrijfsverplaatsing

Meer over Bedrijfsverplaatsing

Groen Ruilen

Meer over Groen Ruilen

Groen Verkavelen

Meer over Groen Verkavelen

Natuurontwikkeling

Meer over Natuurontwikkeling

Landgoedontwikkeling

Meer over Landgoedontwikkeling

Verdienmodellen

Meer over Verdienmodellen

Zorg

Meer over Zorg

Contactpersoon voor

Terreinbeherende organisaties

Meer over Terreinbeherende organisaties

Landgoedeigenaren

Meer over Landgoedeigenaren

Agrariers

Meer over Agrariers

Landcoöperatie De Hooilanden

Landcoöperatie De Hooilanden: betaalbare grond voor duurzaam boeren

Financiering Landschap Overijssel

Kennis, netwerk & financiering voor TBO's.

Boerderij Eyckenstein

Stierkalfjes bij Boerderij Eyckenstein groeien op in natuurgebied en dragen bij aan het onderhoud ervan.

The Cranberry Company

Landbouw waar natuur beter van wordt, met cranberryteelt als middel.

Kavelruil Wilnis

Van boer naar natuurbeheerder.

Groene zorgcombinaties

Zorg koppelen aan natuur