Jac. Meter

Financieringsspecialist natuur & landschap

06 53 59 21 93jac.meter@nature-at-work.nlLinkedIn profiel

Eind mei 2020 heeft Jac. Meter afscheid genomen bij het Groenfonds en is hij met  pensioen gegaan. Rob van Eijck neemt zijn taken bij het Groenfonds over. Vanwege de coronamaatregelen kunnen we nog geen datum plannen voor een afscheidsbijeenkomst voor Jac., maar we laten zijn vertrek natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Jac. zelf schreef een brief aan al zijn relaties:

Beste relatie,

Zoals ik velen van jullie al persoonlijk heb kunnen vertellen in het laatste contact, zal ik eind mei mijn arbeidzaam leven bij het Nationaal Groenfonds stoppen en mogen gaan genieten van mijn (pre-) pensioen. Vanwege de coronacrisis zijn de laatste maanden/weken nogal anders verlopen dan gepland. Het lukt dan ook niet om het afscheid momenteel op een persoonlijke manier te laten plaatsvinden. Daarom wil ik een ieder op deze manier (op veilige afstand) bedanken voor de vele goede contacten die er zijn geweest de afgelopen vele jaren.

Ik heb er werkelijk van genoten om op allerlei manieren vanuit een positieve insteek en gericht op oplossingen een bijdrage te hebben mogen leveren aan allerlei projecten met een meerwaarde voor natuur en landschap. Zowel in de contacten met de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LandschappenNL), de landgoederen, als de partijen die zich inzetten voor natuurinclusieve landbouw heb ik genoten van de goede kennis en grote inzet van iedereen om de kwaliteit van onze groene leefomgeving te verbeteren.

De laatste jaren lag het accent voor mijn werk vooral op natuurinclusieve landbouw en biodiversiteit, onderwerpen die mij nauw aan het hart zijn gaan liggen. Ik was dan ook steeds intrinsiek gemotiveerd om de vele goede ondernemers te faciliteren om hun groene plannen te realiseren. Bij het slagen van de vele projecten voelde ik vooral trots daar een bijdrage aan te mogen leveren. Zo kijk ik met heel veel plezier en een dankbaar gevoel terug op de afgelopen jaren. Nu breekt er een hele andere fase aan, maar ik weet zeker dat ik mij zal blijven inzetten voor onze groene leefomgeving op wat voor manier dan ook.

Vanaf deze plaats wens ik jullie allen succes bij het bedrijf, het project, het verwezenlijken van groene dromen en idealen. Het Nationaal Groenfonds blijft natuurlijk beschikbaar en bereid om financieel te faciliteren. Bij de meesten van jullie heb ik mijn opvolger, Rob van Eyck, ook al voorgesteld. Mogelijk kom ik “oude” relaties weer tegen in mijn nieuwe levensfase (van ontmoeten), daar zie ik naar uit.

Een ieder het goede toegewenst, gezondheid en geluk.

Met vriendelijke groet,

Jac. Meter

Gerelateerd nieuws

Groene zorgcombinaties

Zorg koppelen aan natuur